Tıbbı Nebevide Sıhhat

Eylül 14, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

SIHHAT

Fiillerin selamette olduğu beden halidir. Afiyet. Allah’ın insana İslam’dan sonra verdiği en efdal nimetidir.

Çünkü insan, onsuz ne iyi bir Tasarrufta bulunabilir ne de Rabbine ibadet edebilir. Sıhhat kadar ehemmiyettaşıyan başka birşey yoktur. Kişi bunun kıymetini bilip şükrünü eda etmeli, nankör olmamalıdır.

Nitekim Aleyhissalâtu vesselam Efendimiz: “İki nimet vardır ki insanların çoğu onlarda aldanma içindedir: Sıhhat ve boş vakit” buyurmustur (Buhari).

 

Resûlullah bir baska hadîslerinde: “Allah’ın bazı kulları vardır, Allah onları kati ve hastalıktan korur, afiyet içerisinde yaşatır, afiyet içerisinde ruhlarını kabzeder, onlara şehidlere has mertebeler verir” buyurmutur.

 

Ebu’d-Derdâ radıyallahuanh: “Ey Allah’ın Resulü! dedim, afiyette olup Allah’a Şükretmemi, hasta olup sabretmeme tercih ederim.” Aleyhissalâtu vesselam: “Allah da, senin gibi afiyeti sever” buyurdular.”

 

Tîrmizinin rivayetine göre, Aleyhissalâtu vesselam söyle buyurmustur: “Kim bedenen afiyet içinde sabaha çıkar, nefsini emniyette bulur ve günlük gıdasına da sahip olursa, dünya ona verilmiş gibidir.”

 

Yine Tirmizinin bir rivayetinde Aleyhissalâtu vesselam söyle buyurur: “Kisinin, Kıyamet günü hesaba çekileceği ilk Şey nimettendir ve söyle denilecektir: “Senin cismine sıhhat vermedim mi, sana soğuk su içirmedim mi?”

Resûlullah bir başka rivayette söyle buyurur: “Ey Abbas” Allah’tan dünyada da âhirette de sıhhat vermesini iste!”

 

Resûlullah der ki: “Allah’tan af ve afiyet isteyiniz. Zira hiç kimseye imânı yakînden sonra afiyet kadar büyük nimet verilmemiştir” (Nesâî).

 

Ebu Hüreyre diyor ki: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselam, kendisine afiyetten daha sevgili olan bir başka şey talep etmedi” (Tirmizî).

Bir bedevî Resûlullah aleyhissalâtu vesselam’& sordu: “Ey Allah’ın Resulü! Namazdan sonra Allah’tan ne istiyeyim?” “Allah’tan afiyet iste!” buyurdu.

 

Hz. Dâvud’dan bir hikmet: “Afiyet gizli bir saltanattır, bir anlık gam ve ihtiyarlık bir senedir.”

 

Dendi ki: “Afiyet, sıhhatli kimselerin basında bir taçtır, ancak bunu sadece hastalar görebilir.”

Dendi ki: “Afiyet, kıymeti bilinmeyen bir nimettir.” Seleften biri: “Her sahih damarın altında Allah’ın ne nimetleri

var! Allahım! bize dinde, dünyada, âhirette afiyet ver! Hastalık, sağlığa zıt olan bir halettir. Her hastalığın bir baslangıcı vardır, artar, sonra geriler ve sona erer.”

Prof.Dr.İbrahim Canan-Tıbb-ı Nebevi Ansiklopedisi