Günümüz Tıbbı

Eylül 14, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

GÜNÜMÜZÜN TIP ANLAYIŞI

Dünya Sağlık Teşkilatı, sağlık durumunu daha önce kaydettiğimiz eski anlayıştan farklı anlar ve Sağlığı “yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence,ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir” diye tarif eder.

Bu tarif, ferdi, ruh ve bedeniyle bir bütün kabul edip içinde bulunduğu çevre sartlarını da değerlendirmektedir. Hipokrat telakkisinde sağlık, “insanı teşkil eden ahlatın muvazenesi” olarak anlaşılmıştı.

Bunun eksikliği açıktır.

Bugünkü tıpta sağlık hizmetleri söyle Şematize edilmektedir:

* Rehabilitasyon.

* Koruyucu hekimlik.

* Tedavi edici hekimlik.

1) Rehabilitasyon

Bu, sakat ve iş gücünü kaybedenlere, iş gücü ve çalışma imkanı sağlama, iş

bulma, işe uyum sağlama gibi hizmetleri içine alır.

2) KORUYUCU Hekimlik

Fertlerin maddî ve manevî her çeşit hastalıktan korunmasıdır. Bu, tedaviden çok daha ucuzdur. Koruyucu tedbirler iki kısımdır:

1-Çevreye yönelik tedbirler.

2- Ferde yönelik tedbirler.

Ferde yönelik tedbirleri söyle sayabiliriz:

* Yeterli beslenme.

* Bağışıklık kazandırma.

* Ferdi hijyen (temizlik, bulaşmalardan sakınma).

* Sağlık eğitimi.

* Erken teşhişhisdir

* Kemoproflaksi: Salgın hallerinde veya ameliyat öncesi koruyucu olarak hastalığa uygun ilacın alınmasıdır.

3) HASTALIĞIN Sebepleri

Bugün hastalıkların su sebeplerden biri ile ileri geldiği kabul edilir:

* Bünyeli sebepler: Gen, hormon ve metabolizma bozuklukları.

* Çevreyle ilgili sebepler: Kirlilik

* Fizikî sebepler: Hararet, soğuk, ışınlar ve travmalar

* Kimyevi sebepler: Zehirler, kanserojenler.

* Esasî madde eksikliği: Vitamin, amino asitler, yağ asitleri, minareller.

* Biyolojik etkenler: Mikroorganizmalar, parazitler, mantarlar.

* Psikolojik sebepler: Stres.

* Sosyal sebepler: Kültür ve ekonomik sebepler.

4) BUGÜNKÜ TIBTA TEDAVİ YOLLARI

* İlaçlar.

* Ameliyatlar.

* Radyoterapi.

* Fizyoterapi.

* Akupunktur.

* Perhiz.

* Karantina.

* Telkin (ruhi hastalıklar için).

Prof.Dr.İbrahim Canan -Tıbbı Nebevi