Kategori: Karışık

Hacamat Tedavisi Hakkında

ile Sifa-i Ruh

Bir kimse ayın onyedi, ondokuz ve yirmibirinde hacamat olursa her dertten şifa bulur. Hadis-i Şerif Sıcağın şiddeti üzerine hacamatla istiane…

Ahlat-ı Erbaa İlmi Mizaç

ile Sifa-i Ruh

AHLAT-I ERBAA: Eski tıbbın esasını ahlât-ı erba’a nazariyesinin teşkil ettiğini söylemiştik. Öyleyse nedir bu ahlat-ı erbaa ? Hemen belirtelim ki,…

Hipokrat Sağlık Tavsiyeleri

ile Sifa-i Ruh

Hipokrat derki: Kim on şeyi uygularsa ecel dışında bedenine hastalık girmez. Birincisi: Miğdede yemek varken üzerine yememek. İkincisi: Dişleri zayıflatan…