Tıbb-ı Nebevide Tavsiyeler

Eylül 14, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Peygamber (as) güçlü, kuvvetli Müslüman istemiş, bunun için de spor yapmayı tavsiye etmiştir. Mesela;
– Peygamber (as) ünlü pehlivan Rükane İbni Abdiyezid ile güreşmiştir. Bu zat peygamberimize:
– “Beni yenersen Müslüman olacağım” der.

Peygamber (as) kendine güvenen bu pehlivanla güreşe tutuşmuş ve yenmiştir.

– Allah (cc) Kur‟an‟da: “Düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve atlar hazırlayın.” (En‟fal:60) buyurmuştur. Bunun için peygamber (as) ata binmeyi tavsiye etmiĢtir. At yarışları yapmıştır. Çünkü; Kur‟an‟da, “Allah binmeniz için atları yarattı.” (Nahl:8) buyrularak ata binmek tavsiye edilmiştir.

– Peygamber (as) atıcılığı, ok atmayı tavsiye etmiştir: Enfal Sûresi‟nin 60.ayetini açıklarken:

“Bilesiniz ki kuvvet atmaktır diye üç defa tekrar etmiştir.” Ebu Davut Cihad:24)

Bir hadislerinde de: “Oklarınızla eğlenmek ve oyalanmaktan geri durmayın.” Buyurmuştur. (Müslim, İmaret:168)
Riyaz üs – Salihin‟de geçen bir hadiste ok için şöyle ifade edilmiştir: “Allah, bir ok yüzünden üç kişiyi cennetine koyar. Bunlar; oku yapan, oku atan ve oku atana veren.”
Bir başka hadislerinde de: “Ok yarışı yapın. Yalın ayak yürüyün.” Buyurmuştur. (Prof.Dr.İ.Canan, Pey-gamber Sünnetinde Terbiye:S.259)

– Peygamber (as) koşmayı tavsiye etmiştir: Kendisi de koşmuş, yarışmıştır ve şöyle buyurur: “İki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir hasene vardır.” (Age:259)

– Peygamber (as) ın bir tavsiyesi de yüzmektir: “Çocuklarınıza yüzmeyi öğretin.” (Age:258)

Sağlam bir vücuda sahip olmak için peygamber (as) spor yapmayı, bilhassa güreşmeyi, ata binmeyi, atıcılığı, yüzmeyi ve koşmayı tavsiye etmiştir.

Peygamber (as) ahlâkî olmayan, insanı tembelliğe iten, kulluk ve sosyal görevlerinden alıkoyan, zamanını israf eden insanlar arasına kin ve nefret sokan, oyun ve eğlencelere müsaade etmemiş, aksine onlardan men etmiştir.

– “Peygamber (as) sünnet olmayı tavsiye etmiĢtir: Sünnet olmak, Peygamber (as) ın hayat verici sünnetlerinden biridir. Peygamber (as) çocukların sünnet ettirilmesini emretmiştir.
Bir hadislerinde: “Peygamberlerin âdetlerinden on şeyden biri sünnet olmaktır.” (İbni Mâce Taharet:294) buyurur.
Ebu Hureyra‟dan nakledilen bir hadiste de: “Hz.İbrahim‟in seksen yaşında sünnet olduğu bildirilmiştir.” (Buhari İsti‟zan:51)

Peygamber (as) şöyle buyurur: “Beş şey fıtrattandır:
– Tırnakları kesmek,
– Bıyıkları kısaltmak,
– Etek tıraşı olmak,
– Koltuk altı kullarını yolmak,
– Sünnet olmak.”
(B.Hadis Külliyatı:3/5909)

Sünnet, bazılarının iddia ettiği gibi basit bir operasyon değildir. Bugün sünnetin faydalarını keşfeden yabancı ilim adamları sünnet olmayı tavsiye ediyor ve çocuklarını sünnet ettirmektedir.

“Birleşmiş milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü WHO tarafından yapılan araştırmaya göre, Afrika‟da sünnetin yaygınlaştırılması halinde 20 yıl içinde 6 milyon çocuk HİV/AIDS virüsüne yakalanmaktan kurtulacağı açıklanmıştır.
Ayrıca; Dünya Sağlık Örgütü ile UNAIDS Uzmanları, AIDS hastalığına yol açan HIV virüsünden korunmada sünnet ettirmeyi tavsiye etmiştir. (19.03.2007 – Yeni Şafak)

İlim adamlarına göre sünnet, penis kanseri riskini önler, kansere, frengiye, bel soğukluğuna, rahim kanserine ve AIDS‟e karşı özel koruma sağlar.
Alman Prof.Dr.W.Kiessling şöyle bir öneride bulunmuştur: “Sünnet, temizlik için şarttır. Ayrıca penis kanserini önler. Hatta eşinin rahim kanserine bile engel olur. Bence bütün Alman çocuklarını sünnet ettirmeliyiz.” (12.07.1972,Tercüman)

Sünnet olmak mikropların barınmasını önlediği için sağlık açısından gereklidir.
Ahlâki açıdan nefse, şehvete düşkünlüğü azaltır.
Ruhi açıdan da sünnet olmak çocuğa kimlik kazandırır ve ruhen olgunlaştırır.

Peygamber (as) göz sağlığına çok önem vermiĢtir: Bu konuda şu tavsiyelerde bulunmuştur:
– “İsmid (sürme taşı) çekin. O gözü açar ve kirpikleri besler.” (Tirmizi, Libas:23)

TIBB-I NEBEVİ Kitabı Mustafa ÖSELMİŞ