Tıbb-ı Nebevide Temizlik

Eylül 14, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

TEMiZLiK

Peygamber (as), insan sağlığı için temizliğe büyük önem vermiştir. Peygamber Efendimize göre kalp temiz olacaktır. Yaşayış temiz olacaktır. Beden temiz olacaktır. Elbise temiz olacaktır. Oturulan mekan temiz olacaktır. Yenilen içilen temiz olacaktır.

Kur‟an‟da olduğu gibi sünnette de temiz olan şeyler helaldir. Kötü görünen, pis kokan, tadı bozulan ve sağlığa, ahlaka zarar veren şeyler helal değildir.

Domuz, leş, kan, alkol gibi şeyler yasaktır.

Pislik yiyen ve leş yiyen hayvan eti yasaktır. (Pislik yiyen tavuk 3 gün, koyun keçi 4 gün, sığır cinsi on gün temizlendikten sonra kesilir.) Eti yenilen hayvanların temiz yemle beslenmesi esastır.
Namaz, temiz olmayan ortamlarda kılınmaz. Pis yerlerde abdest alınmaz.
İslam‟da temiz gıda esastır. (Bakara:168 – 172 – Miâda:4)

Temiz giyinmek esastır. (Müddessir:4)

Peygamber (as) şöyle buyurur:
– “Temizlik, imanın yarısıdır.” (Müslim Taharet:1) Yani temizlik olmadan iman da olmaz, ibadet de olmaz.
Sık sık da şöyle dua etmiştir:
– “Allah‟ım! Maddi ve manevi bütün pisliklerden sana sığınırım.” (Müslim, hayz:122)

Bir defa dinde temizliği sağlayan abdest gibi önemli bir olay vardır. Bu konuda şöyle buyurmuştur:
– “Evinizin önünde akan bir nehir olsa günde beş defa o nehirde yıkansanız, üzerinizde kirden pastan eser kalır mı? İşte beş vakit namaz da böyledir. Günahları siler süpürür.” (Buhari, Merakit:6)

Temizlik ve hastalığın bulaşmaması açısından Allah Rasulü şöyle buyurmuştur:
– “Hiç biriniz küçük abdest bozarken organını sağ eliyle tutmasın, sağ eliyle temizlik yapmasın.” (Buhari, Vüdu:19)
Peygamber (as) sünnetine göre sağ elle sümük atılmaz, sağ el tuvalette kullanılmaz. Çünkü sağ elle musafaha edilir ve yenilir içilir.

Peygamber (as) cennete temizlerin gireceğini şöyle haber vermiştir:
– “Müslümanlık temizliktir. Müslüman kirsizdir. Siz de temiz olun ve temizleniniz. Zira cennete temizler girer.” (Ramuz el-Ehadis:96/2)

– “Beyaz elbise giyiniz. Zira beyaz daha temiz ve daha hoştur. Ölülerinizi de beyaz kefenle sarınız.” (Riyaz üs-Salihın:783)

– “Elbisenizi yıkayınız. Fazla tüylerinizi alınız. Dişlerinizi temizleyiniz. Çevrenizi temiz tutunuz.” (Age:75/12)

– “Allah (cc) temizdir, temizleri sever. Etrafınızı temizleyiniz.” (Tirmizi, Edep:41) Bunlar peygamberimizin bize talimatlarından ve tavsiyelerinden bir kaçıdır.

– Enes (ra) şöyle anlatır:
– “Allah Rasulü bıyığın kısaltılmasını, tırnağın kesilmesini, koltuk altı kıllarının yolunup, kasık kıllarının tıraş edilmesini kırk günü aşmayacak şekilde sınırlandırdı.” (Müslim, taharet:51)
(Burada 40 gün bekleyin değil, kır günü geçirmeyin manasınadır)

Allah Rasûlü şöyle buyurur:
– İnsanın bedeninden ayrılan şu yedi şeyi gömünüz:
1. Saçı,
2. Tırnakları,
3. Kanı,
4. Adet kanını,
5. Dişi,
6. Pıhtıyı,
7. Doğum artıklarını.” (Ramuz el-Ehadis:549/17)
Peygamber (as)’ın bu ifadeleri 14 asrı aşkın zaman evvel söylenmiş sözler olduğu düşünülünce ne kadar takdire şayan sözler olduğu anlaşılacaktır.

 ELLERİN TEMİZLİĞİ

İnsanın elleri dışla en çok temas eden ve en çok kirlenen organıdır. Bir de elin yiyip içtiğimiz, ağzımıza burnumuza, kulağımıza soktuğumuz organ olduğunu düşünürsek el yıkamanın ne kadar önemli olduğu ortadadır.
El yıkamak, sağlık açısından büyük önem taşır. Peygamber (as) el yıkama konusunda çok hassas davranmış, bir şey yiyeceği zaman önce ellerini yıkamış, bir şey yedikten sonra yine ellerini yıkamış, yatmış kalkmış, ellerini yıkamış ve yıkamayı tavsiye etmiştir. En önemlisi de yıkanmamış ellerin hastalık nedeni olduğunu bildirmiştir.

Peygamber (as) bu konuda şöyle buyurur:
– “Yemeklerden önce ve sonra ellerinizi yıkayınız. Yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamak yemeği bereketlendirir.” (Tirmizi Et‟ime:39)

Hz.Aişe (ra): “Neb-i (sav) bir şey yemek istediğinde ellerini mutlaka yıkardı” demiştir.

Enes (ra) peygamber (as) bize şöyle buyurdu:
– “Evinin hayrını arttırmak isteyen yemeklerden önce ve sonra ellerini ağzını yıkasın.” (Ramuz el-Ehadis:396/9)

Bir defasında Peygamber (sav) Ashabına şöyle demiştir:
– “Şeytan çok hassastır. Kendinizi ondan sakındırın. Kim elinde et kokusu olduğu halde geceler, sonra da kendisine bir fenalık (hastalık) ulaşırsa o kimse kendinden başkasını suçlamasın.” (Tirmizi Et‟ime:48)
– “Yataktan kalkınca ellerinizi yıkayın. Çünkü ellerinizin gece nerelere dokunduğunu bilemezsiniz.” (Buhari, Vüdu:26)
Yıkanmamış eller mikrop taşır. Sadece insanın kendisinin hasta olmasına neden olmaz, başkalarının da hastalanmasına sebep olur. Bilhassa ilgiye ve bakıma muhtaç olan çocukların sağlığı açısından daha önemlidir.

 

TIBB-I NEBEVİ
Mustafa ÖSELMİŞ