Sağlıkla İlgili Hadis-i Şerifler -2-

Eylül 14, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Peygamber (as) çörek otunu tavsiye etmiĢtir. ġöyle buyurur:
– “Bu kara taneyi (çörek otunu) kullanın. Zira onda ölümün dışında her şeye şifa vardır.” (Buhari, Tıp:121)
– “Çörek otu, ölümden başka her derde devadır. Birçok hastalığa şifadır.” (Buhari, Tıp:14)

Çörek otu faydalı bir tohumdur. Unutkanlığa karşı şifadır.
Kanser hastalığına yakalanan bir kardeşimiz. “Peygamberim bunu tavsiye ediyorsa, bu şifadır diyorsa” deyip çörekotu ile doktorunu şaşırtan bir şekilde iyileşmiştir.

Elinde siğil olan birine Peygamber (as) şunu tavsiye etmiştir: “Çörek otunu döv, sirke ve bal ile karıştır üzerine sür.”

Peygamber (as) ın tavsiyele-rinden biri de kuru üzüm ve hurmadır. ġöyle buyurur:
Hz.Said (ra) Peygamber (as) şöyle dedi der:
– “Kuru üzüm ne güzel bir yiyecektir. Sinirleri yatıştırır, gazabı giderir. Ağız kokusunu güzelleştirir. Balgamı keser. Sinirleri güçlendirir. Yorgunluğu giderir ve benzi düzeltir.” (Ramuz el-Ehadis:318/11 + 452/8) buyurduğunu nakleder.

Hurma için de Ģöyle buyurur:
– “Kim her sabah acve denilen hurmadan yedi adet yerse, ona o gün zehir ve sihir zarar vermez.” (Buhari, Tıp:52)

Allah Rasulünün tavsiyelerin-den biri de zeytin yağıdır.

Zeyd İbni Erkam: “Allah Rasulü (sav) zeytin yağını bize tavsiye etti.” Der. (Tirmizi Tıp:25)
Bir hadislerinde şöyle tavsiye etmiştir:
– “Zeytin yağı yeyin ve sürünün. O, mübarek bir ağacın meyvesidir.” (İbni Mace, Et‟ime:34)
Zeytin yağını limonla karıştırıp ağrıyan yere sürüldüğü zaman şifa olacağı söylenir.

Peygamber (as)ın tavsiyelerinden biri de baldır. ġöyle demiştir:

– “Hastalarınıza bal şerbeti içiriniz.” (Buhari, Tıp:4)
– “İshal olanlara bal şerbeti içiriniz.” (Buhari Tıp:24)

Balın yaraları iyileştirdiğine dair bir doktorun ifadesi şöyledir:
Evinde tamir yaptığı sırada elektrik çarpması sonucu ayaklarındaki varisleri patlayarak, açık yara haline gelen 77 yaşındaki Tursun Bay, uygulanan ballı bant tedavisiyle sağlığına kavuştu. Bay‟ın tedavisini yapan İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi‟nde görevli Opr.Dr.Mustafa Karaçelik, kaza sırasında elektriğin hastanın vücudundan yere temas eden ayaklarından çıktığını bu sırada varisleri patlatarak yara haline getirdiğini belirtti. Dr.Karaçelik, 2002 yılından bu yana kaçak yapan damarları endoskopik yöntemle bağlayarak, yara ve varis tedavisi yaptıklarını, normal pansumanla toparlanmayan yaraları ise Bay‟da kullandıkları gibi ballı bantlarla iyileştirdiklerini kaydetti.
Ameliyat yapmadıkları hastaların tedavilerinde de balı kullandıklarını ifade eden Dr.Karaçelik,

“Bal yara tedavisinde yüzyıllar önce de kullanılıyormuş. Bal, doğal bir mikrop öldürücü ve yara toplayıcı. İçinde bulunan dezenfektan madde, özellikle yarayı derleyip toparlıyor, enfeksiyonu kurutuyor. Ballı tedaviden oldukça iyi sonuçlar alıyoruz” dedi.

Vatandaşın kemiğine kadar inen yarayı ballı bantlar sayesinde birkaç ay içinde iyileştirdiklerine dikkati çeken

Dr. Karaçelik, “Hastanız yaşlı olduğu için normalde yaralar geç kapanır ama bu tedavi yöntemiyle çok kısa sürede toparlandı” diye konuştu. (13.06.2007, Yenişafak)

Cenab-ı Allah da Nahl Sûresi‟nin 68. – 69. ayetlerinde balın şifa olduğunu belirtmiştir.

Peygamber (as)ın birkaç tavsiyesi de şöyledir:
– “Sirke ne güzel katıktır.” (Müslin, Eşribe:167)

– “Sinamiki (kimyon) şifadır. (Ramuz el-Ehadis:259/10)

– Ateşli hastalıklarda soğuk su ile duş almayı ve baygınlıklarda ve sıcaktan dolayı baş ağrısın da soğuk duş almayı tavsiye etmiştir.

– “Nar şurubu içiniz. Narı daneleri birbirinden ayıran yerleri ile beraber yeyiniz. Zira nar, mideyi temizler.” (Müsned:5/382)

Sonuç olarak Peygamber (as)’ın tavsiylerinden bazıları Ģunlardır:
– Güreş, ata binmek, ok atmak, koşmak ve yüzmek,
– Sünnet olmak, tırnak kesmek, fazla kılları tıraş etmek,
– İsmid, sabur, mantar suyu kullanmak,
– Gözlerin su ile yıkanması ve ağlamak,
– Anne sütü ve çocuğun emzirilmesi,
– Çörekotu, kuru üzüm, hurma, zeytin yağı, bal,
– Kan aldırmak,
– Az yemek yemek,
Allah Rasûlü (sav) Ģunları da yasaklamıĢtır:
– Alkol ve alkollü içecekler,
– Domuz,
– Kan,
– Leş, boğulan hayvan,
– Köpek artığı,
– Vahşi hayvan eti, sütü,
– Diri hayvandan koparılan et parçası,
– Çok yemek yemek

 

TIBB-I NEBEVİ
Mustafa ÖSELMİŞ