Ağız Diş Sağlığı Ve Misvak

Eylül 14, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Peygamber (as) ın önem verdiği üzerinde çok durup tavsiye ettiği hususlardan biri de ağız temizliği ve diş sağlığıdır.
Ağız, vücudun kapısıdır. Vücuda giren şeyler ağızdan girer. Ayrıca ağız, gece gündüz dışla temas halindedir. Bu bakımdan ağzın içinde milyonlarca bakteri vardır. Bunların ağızdan içeriye gitmesi halinde; böbrek yetmezliğine, yarım beyin ağrılarına, mide, göz ve kulak rahatsızlıklarına sebep olmaktadır

. Daha bir çok hastalıkların sebebi yine dişler ve ağızdır. Doktorların muayeneye ağızdan başlamaları ve “aç ağzını” demeleri de bundandır.

Ağız temizliği konusunda peygamber (as) 1400 küsur yıl önce kendisi büyük gayret göstermiş ve önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Misvak kullanmayı önermiştir. Yemeklerden sonra misvak yoksa ağzın yıkanarak dişlerin parmaklarla ovalanmasını tavsiye etmiştir. Her abdest alışta ağız üç defa su alınmasını ve dişlerin parmaklarla ovalanmasını tavsiye etmiştir. Her abdest alışta ağza üç defa su alınmasını ve dişlerin parmaklarla ovalanmasını bize emretmiştir.
Halbuki Batı‟da ilk diş fırçası 1780 yılında İngiltere‟de kullanılmaya başlanmıştır. O fırça da domuz kılından yapılıyordu. (Domuz kılının içi delik olduğundan mikrop barındırma özelliği vardır.)

Misvak Nedir?
Misvak, Arabistan‟da yetişen Arak ağacının dalıdır. Kullanmak için ucundan iki santim kadar kabuğu soyulur. Bu uç iki – üç saat suda bırakılır ve sert cisimle ezilir. Lif lif olunca kullanmaya hazır hale gelir.
Peygamberimiz (sav) misvak kullanma üzerine: “Cebrail bana o kadar tavsiyede bulundu ki, misvağın bana ve ümmetime farz olmasından endişe ettim.” Demiştir. Bu ifadeden anlıyoruz ki misvak da ilahi vahiy kaynaklıdır.

Diş ve ağız temizliği konusunda peygamberimiz (sav) şu tavsiyelerde bulunmuştur:
Ümran İbni Husayn (ra) şöyle buyurduğunu nakleder:

– “Yemeğin sonrasında parmakla ağzınızı hilalleyin ve ağzınızı çalkalayın. Bu dişlere sıhhat verir.” (Ramuz el – Ehadis:249/10)

İbrahim İbni Hassan (ra) peygamber (as) ın şöyle dediğini nakleder:
– “Ağızlarınızı temizleyin. Zira ağız içi Kiramen Katibin meleklerinin meskenidir. Dilinizi kalem, tükürüğünüzü mürekkep edinirler. Onlar için ağızdaki yemek artıklarından daha kötü bir şey yoktur.” (Ramuz el – Ehadis:84/14)

Abdullah İbni Abbas (ra) şöyle der:
– “Rasûlullah (sav) süt içti ve ağzını çalkaladı. Bize de „süt yağlıdır‟ buyurdu.” (Buhari, Vüdu:52)

Bir hadislerinde de şöyle buyurmuştur:
– “Tırnakları kesiniz, onları gömünüz. Parmak aralarını temizleyiniz. Ağzınızı yemek artıklarından temizleyiniz, misvak-layınız. Benim yanıma dişi sarı ve ağzı kokar halde gelmeyiniz.” (Ramuz el – Ehadis: 335/4)

İbni Ömer (ra) da şöyle buyurduğunu nakleder:
– “Misvak yoksa, parmak misvak vazifesi görür.” (Ramuz el -Ehadis:190/1)

Ağız ve diş sağlığı konusunda Peygamber (as) ısrarcı olmuştur. ġöyle der:
– “Misvak kullanılması hakkın-daki öğütlerim artık çoğa vardı.” (Dinleyin itaat edin) (Buhari, Cuma:5)
– “Misvak hakkında tavsiyelerimi size çok defa tekrarladım.” (Buhari, Cuma:8)

Peygamber (sav) yanına gelenlerden birinin ağzının kokması üzerine ona şöyle demiştir:
– Sen misvak kullanmaz mısın?
Bundan daha güzel ve daha etkili ifade olur mu?

Misvak’ın faydaları konusunda da peygamber (as) ın ifadeleri şöyledir:
– “Abdest alırken ve yemeklerden sonra ağzını ve dişlerini temizleyen, en güzel iş yapmış olur.” (Ramuz el-Ehadis:249/1)

– “Misvak kullanın. Zira misvak ağzı ve dişleri temizler.” (İbni Mace, Taharet:289) + (Buhari, Savm:27)

– “Misvak gözlerin cilasıdır.” (Ramuz el-Ehadis:214/10)
– “Eğer ümmetime zorluk verecek olmasaydı onlara her abdest alışlarında misvak kullanmalarını emrederdim.” (Buhari Cuma:8)

İbni Abbas (ra) dan nakledilen bir hadiste peygamber (as) şöyle buyurmuştur:
– “Misvakta on haslet vardır:
1. Ağzı temizler,
2. Diş etlerini güçlendirir,
3. Gözü cilalar,
4. Balgamı giderir,
5. Dişin çürümesini önler,
6. Sünnete uygun olur,
7. Melekleri sevindirir,
8. Allah‟ın rızasını kazandırır,
9. Hasenatı artırır,
10. Mideye sıhhat verir.” (Ramuz el-Ehadis:325/1)

Bugünkü Tıp alimleri bunların hiçbirini yalanlamamıştır. Tıp otoritelerinin bazı ifadelerini Ģöyle sıralayabiliriz:
– Misvak parçaları mideye gitse bile hiçbir zararı olmaz.
– Misvak özü mikrop öldürücüdür.
– Misvak, ağız kokusunu giderir.
– Dişlerin çürümesini önler. Mikrop öldüren antiseptik ihtiva eder.
– Diş etlerini sağlamlaştırır.

– Göze kuvvet verir.
– Mide hastalıkları için koruyucudur. Mikrobun ağızda yok edilmesini sağlar, mideye gitmesini önler.
– Ağız yaralarını önler.
– Misvak AFS ihtiva eder iltihabı önler.
– Misvak liflerindeki kalsiyum oxsalat dişlerin mekanik temizliğini sağlar.
– Haziran, 1989‟da Çapa Tıp Fakültesi‟nde 11.toplantısı yapılan Balkan Tıp Birliği‟nin Genel Sekreteri Romen Profesör Dr.Piru, misvakın diş sağlığına faydaları konusunda ilginç açıklamalarda bulundu.

Dr. Piru şunları söyledi.
ABD‟de misvaktan yapılan diş macunu:
– “Balkanlarda diş sağlığı iyi bir düzeyde değil. Çürükler çok fazla. Biliyor musunuz Hz.Muhammed‟in diş sağlığı için misvak kullanılmasını önermesi çok yararlı olmuştur. Bu öğüt eski dönemlerde diş sağlığı yönünden Müslümanlara büyük yarar sağlamıştır. Çünkü misvak ağacı fluor ihtiva etmektedir. Günümüzde ABD, misvak ağacını ithal ediyor. Onu hamur haline getirdikten sonra en pahalı diş macunu olarak dünyaya satıyor…” denmiştir.

 

TIBB-I NEBEVİ
Mustafa ÖSELMİŞ