Su İçmede Sünnet

Eylül 14, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Herhangi bir şeyin sağlığa uygun olan şekli vardır. Bir de sağlığa uygun olmayan şekli vardır.
Peygamber (as) söylediğini kendiliğinden söylemediği için bugüne kadar bize ne gibi bilgi geldiyse, faydasız bir bilgi gelmemiştir. En önemlisi de “Peygamber (as) şöyle demiş, şöyle tavsiye etmiş ama bunun ne faydası var, ne manası var? Böyle de olmaz ya” diye herhangi bir itiraza uğramamıştır.
Allah Rasûlü ne söylediyse ve ne tavsiye ettiyse hep bizim yararımıza söylemiş ve bizim faydamıza tavsiye etmiştir.
Allah Rasûlü anlamsız bir şey yapmamış ve yapın dememiştir. O, bir şey faydalı ise emretmiş, zararlı ve faydasız ise yasaklamıştır.
Her konuda olduğu gibi su içme konusunda da peygamber (as)ın önemli uyarıları olmuştur. Şöyle buyurur:
– “Sizden biri bir şey içerken kabın içine solumasın.” (Buhari, Eşribe:25)

– İbni Abbas (ra): “Allah Rasûlü, kabın içine solumaktan veya kabın içine üflemekten men etti.” (R. Salıhın:769) demiştir.

– “Sizden biri bir şey içtiği zaman kabın içine hohlamasın.” (Buhari Vüdû:18)

Sahabe Allah Rasûlü için suyu üç solukta içtiğini nakleder. Ayrıca şu hadisleri bize rivayet etmişlerdir:
– “Suyu tek solukta içmeyin.” (Tirmizi, Eşribe:13)

– “Suyu üç nefeste içmek, sağlığa daha uygundur.” (Ramuz el-Ehadis:536/2)

Müslimin rivayetinde de: “Suyu üç nefeste içmek, daha doyurucu, zararsız ve boğazdan daha kolay akıcıdır.” (Müslim Eşribe:122) buyurur.

Bir hadislerinde de şunu tavsiye etmiştir:
– “Suyu üç yudumda için. İçerken Besmele çekin. İçtikten sonra da „Şükür elhamdülillah‟ deyin” (Riyaz üs-Salihın:761)

– “Ayakta su içmeyin. Eğer ayakta su içmenin zararını bilseydiniz içtiğiniz suyu geri çıkarırdınız.” (Müslim, Eşribe:116)
Ebu Hureyra‟nın naklettiği hadiste de:

– “Sizden biri ayakta iken su içmesin. Bir kimse unutarak ayakta su içerse çıkarsın.” (Riyaz üs-Salihın:775)

Allah Rasûlünün tavsiyesine göre:
– Su, üç nefeste içilirse sağlık açısından daha uygundur. Birden içen suya kanmaz, ihtiyaçtan fazla su içmiş olur.
– Su içerken su kabının içine üflenmeyecek ve solunmayacaktır. Çünkü o kaptan başkaları da su içecektir ki nefes hastalıklarının bulaşma yollarından biridir.
– Su, ayakta içilmeyecektir. Oturarak içmek, sağlık açısından daha uygun, hazmı daha kolaydır.
Allah Rasûlünün birkaç tavsiyesi de şöyledir:
– Kapların ağzı kapatılacak ve kapalı kaplardan su içilmeyecektir. İnsan ne içtiğini görecektir.
– Suyun üzerinde bir şeyler varsa üflenmeyecek dökülecektir.
– Su, sağ elle içilecek, Besmele ile içilecek ve Cenab-ı Allah‟a şükredilecektir.
Peygamber (as) Zemzem suyunu tavsiye etmiştir. Şöyle buyurur:
– “Zemzem, yeryüzündeki suların en faydalısıdır. Onda açlık giderici ve hastalıklara şifa verici bir özellik vardır.” (Ramuz el-Ehadis:282/5)

Ebu Hureyra (ra) ın naklettiğine göre peygamber (as) şöyle buyurmuştur:
– “Zemzem mübarektir, doyuru-cudur ve hastalıklara da şifadır.” (Age:143/6)

İbni Abbas (ra) da şöyle nakleder:
– “Ne niyetle içilirse onun içindir. Eğer onu şifa dileyerek içersen, Allah sana şifa verir. Eğer onu sığınma niyetiyle içersen Cenab-ı Allah seni sığındırır. Eğer onu susuzluğunu gidermek için içersen, susuzluğunu keser.” (Age:368/5)

Demek ki zemzem şifadır. Zemzem mübarektir. Zemzem bozulmaz, zemzem ne niyetle içilirse ona göre fayda verir. Zemzem antibiyotiktir.
Şöyle dinlemiştim: Hactaki baba anne hasta bırakıp gittiği torununu sorar. “Daha da ağırlaştı, ümit kalmadı.” Derler. Baba anne, “nasıl olsa ölecek zemzem içsin de ölsün. Zemzem gönderiyorum. İçirin.” Der. Kargo ile gelen zemzem çocuğa içirilir. Çocuk, beklenmedik şekilde iyileşir. Doktoruna götürürler, doktor şaşırır. “Hangi antibiyotiği verdiniz?” diye sorar. “Zemzem içirdik” derler. Doktor zemzemi inceler ve diğer sular gibi olmadığını görür.
Bir araştırma sonucu şöyledir:
1. Avrupa‟da laboratuarda yapılan araştırmaya göre zemzem suyu diğer sulara nazaran çok daha az kükürt taşımaktadır.
2. Diğer sulara göre çok daha besleyicidir ve fazla mineral barındırmaktadır.
3. Kaynağı henüz bulunama-mıştır. Nereden geldiği şu anki teknolojiye göre bilinemiyor. Yakınlarında hiçbir kuyu yok ve denize de 80km uzaklıkta. Bu şartlarda suyunu denizden veya başka bir kuyudan alması imkansız. Nasıl oluyor da yıllardır suyu bitmiyor? Bunu kimse bilmiyor.
4. Açlığını gidermek için içen kişinin açlığını, susuzluğunu gidermek için içenin susuzluğunu giderir.
5. Sadece 1.5 metre derinli-ğindeki ufacık bir kuyudan su, hac mevsimi boyunca milyonlarca hacının bütün su ihtiyacını karşılar ve hiçbir zaman ne azalır ne de kurur.
6. Dünya Sağlık Örgütü‟nün (WHO) raporlarına göre dünyadaki en içilebilir ve sağlıklı sulardan biri.

7. Amerika‟da yapılan test sonuçlarına göre dünyada içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan tek su, zemzem.

TIBB-I NEBEVİ
Mustafa ÖSELMİŞ