Mıknatısın Faydaları

Ekim 5, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

MIKNATIS:

Karşısına iğne koysalar kendisine doğru çeker.

Eğer bir kimse zehir içmiş olsa mıknatısı süt ile ezip içilirse şifa bulur.

Hamile bir kadın doğuramasa mıknatısı sağ ayağın başparmağına bağlasalar kolay doğurur.

Bir kişinin boynuna bir miktar mıknatıs bağlasalar zekâsı kuvvetli olup ve hiçbir şeyi unutmaz.

İçinden kan giden kişinin makatına vurulsa iyi olur.

Yanmış yere koysalar iyi olur.

Evin içine saçsalar pire olmaz.

Bir kişiyi kendine ram etmek isteyen kimse iki dirhem, 6 gram mıknatısı tarttıktan sonra parçalayıp yani ikiye bölüp bir yemekle yedirip, yarıdan fazlasını kendisiyle beraber taşırsa o kişi biran kendisinden ayrılmaz.

Her kim ki cinliler mazarratından korksa bir miktar beraberinde taşırsa emin olup korkularından kurtulur.

Hamile bir kadın karnındaki çocuğunun düşmesinden korkarsa bir dirhemden fazlasını yani 4 gram mıknatısı başında götürürse cocuğu düşmez. Fakat doğum tarihi geldiğinde başından kaldırmalı.

Bir kadın doğurmayayım derse bir miktarını başında taşırsa hamile kalmaz.

Bir adamın vücuduna demir batsa çıkmasa battığı yere biraz mıknatıs bağlasalar bir gece dursa o demiri çekip çıkarır.

Kasık yeli, bevasira, hemoroide ve dalağa bal ile yakı şeklinde vursalar şifa bulur.

Bir kimsenin ekâbir yani makam sahiplerinden bir hizmeti yahut bir haceti olsa bir miktar mıknatısı suya bırakıp o su ile elini yüzünü yıkayıp, hem de yiyip içerek o kişinin huzuruna girse Biiznillah Teâlâ haceti yerine gelir.

Bir kimsenin halk içinde sevgi saygı hürmeti olmasa ve hem rahat bulamasa mali hülyası çok olsa mıknatıstan bir yüzük yaptırıp üzerinde taşırsa bu haller def olup gider.

Kenzü’l Sıhhati’l Ebdaniye