Kellik İçin Doğal Tedavi Yöntemler

Eylül 10, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Kellik için:

Tecrübe ettik, birçok kez, fayda etti; iyileştirdi.

Domuz kılı gibi kelbaşa dahi tecrübe ettik tekrâr tekrâr fayda edip giderdi. Domuz kılı gibi çatalkılları dibiyle kopardı ve yerine iyi kıllar getirdi.

Çok faydalı bir devadır, benzeriyoktur. Fakat zayıf kişiler ve çocuklar dayanamazlar.

Terkîp budur: Üç direm râstık taşı ve üç direm kitre ve üç direm, zerdâli çekirdeğinin içi, beş parmakla ucuyla alınacak miktar kına.

Bunlar gayet iyi toz haline gelecek kadar dövülür.

Yukarıda anlattığımız gibi keskin (sarb) sirke ile bir kap içinde kaşık yardımıyla çalkanır.

Kitre tamamen ıslanıp merhem şekline gelinceye kadar çalkalamaya devam edilir.

Sonra yine yukarıda belirttiğimiz gibi hamamdan çıkıp sürülür.

Yararlı olur.

 

Kellik için bir formül: Başa hırızma vurulur, sonra tuzla ve âdem idrârıyla baş ova ova yıkanır; şöyle ki kanatılır. Sonra söğüt ağacında biten ve burc denilen yaprağı iyice döverek üzerine ekilir. İki üç defada şifâ bulur.

Kellik için diğer bir formül: Denenmiş nesnedir. Biraz zift dövülür, aynı miktarda  yanmış ceviz içiyle ve eski ve acı şayağı ile karıştırılır. Baş hamamda sabunla yıkandıktan sonra sürülür. Üç dört defa sürmekle yararlı olur.

Bir başka formül daha: Büyük kimseler içindir. Önce müshil içirilir veya “uşnân-ı ahdar çöğen nevindendir souklık didikleri ota benzer şûre yerler de biter deniz yalısında tuzla otu dirler ve sulu yeşil ot dirler” tenkiye-i dimağ yapıldıktan sonra uygulanır. Birkaç kere sürülür, yararlı olur.

Ağu ağacının yaprağının yağı sürülür, hamamdan çıkıp tekrârca sürmekle yararlı olur.

Sülük vurmak: Kel başa, ay eskisinde sülük vurmak ve yaramaz kanını gidermek

çok iyidir. Ne ilaç yapılacaksa sülükten sonra yapılır, faydalı olur.

Diğer bir denenmiş nesne: Ayı ödü balla ve azıcık fülfül ile karıştırılır, birkaç

kez sürülür. Kıl çıkarır. Denenmiştir. Sahihtir. Ancak ustura ile yer yer kanatmak

gerekir. Kılı derhal çıkarır.

Kıl çıkarmak için bir başka yöntem: Önce kel başa yer yer sülük vurulur; tâ ki yaramaz kanı gitsin. Veya ustura ile çizilir, yaramaz kan akıtılır. Sonra âdem necîsiniñ soğuğundan başa sürülür. Üç gün bırakılır, durur. Ondan sonra hamamda sıcak su ve sabunla yıkanır, temizlenir. Ondan sonra ıssı su ile ve sabunla yıkanılır, pâk olur. Daha sonra bir ayrı nesne ile cerahat oluncaya kadar ovulur.

Sonra yine âdem necîsinden sürülür.

Üç gün bırakılır durur. Sonra hamamda evvelki gibi yıkanır. Üç kez böyle yapılır. Sonra taze yağ sürülür, sonra aşağıdaki merhem sürülür:

Merhem: Bir mikdâr tâze kuyruk yağı eritilir, kıkırdağından ayırılarak saflaştırılır.

Biraz su değmemiş sabundan o yağın içine yontulur, biraz da Mûm katılır.

Sonra bunlar bir tas veya demir kepçe içinde eritilir. Erirken merhem oluncaya

kadar karıştırılır ve sıcak olarak başa sürülür, kıl çıkarır inşallah.

İbni Şerif,Yadigar