Siğil İçin Tedavi Yöntemleri

Eylül 10, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

 Siğil

 

Siğil sabunla yıkanır, yaş keçiboynuzu  yemişiyle ve yaş mersin ile ovulur.

Kelem yaprağını dövüp üzerine sürülerek bağlanır. Köpek idrârının köpüğü ve balçığı birlikte sürülürse de iyi gelir. Denenmiştir.

Bir başka terkip:Köstebek toprağından ay ışığında, toprağa bakmadan ayı gözleyip topraktan bir avuç alınır. Siğil üstüne sürülür. İyileştirir.

Etkili Terkip:Kayakoruğunun büyükçe tanelerinden günde üçer tane sabahları yenir. Bedendene kadar siğil varsa hepsi dökülür. Denenmiştir.

Ayrıca birkaç gün sabahları üçer kaşık suyundan içip, siğil üzerine de sürülürse ne kadar siğil varsa iyileşir. Anasından siğille beraber doğmuş bile olsa, iyileşir.

Sünnetlice ot: Tahıl kenarlarında, diğer otlar arasında ve hemen her yerde biten bir ottur. Ufacık bozdoğan gibi debbus şekilli sekiz yapraklı başcağızları olur.

Tohum ve yaprağı aynen künik yaprağı gibidir. Yaprağı gediklidir, küçük sarı çiçekleri vardır. Künik çiçeği sütü gibi sütü olur. Bu sünnetlice otun başcağızlarından bir avuç miktarı dövülür ve elenir.

Bal ile karıştırılıp üç dört gün aç olarak sabahları yenir. Bedende ne kadar siğil var ise giderir. Hatta doğumdankalan siğilleri bile giderir. Denenmiştir. Bazı kimselere beş altı kez yemekle ve bazılarını üç gün üçer tane yemekle giderdi.

Tohmekân(Semiz otu): Tohmekân otunun yaprağıyla siğil birbiri ardınca ovulur.

Siğili giderir. Türkçe bu ota “semizotu” derler. Pazarlarda satılır.

Siğil için yöntem: Eğer ay başlangıcında her bir siğilin üzerine bir nohut konur,

bir saat durduktan sonra bir beze bağlayıp ateşe atılır. Allahın izniyle iyileşir.

Bambul otu: Bu otun erkeği olur. Bostan yerlerinde ve tarlalarda biter. Habbu’lmülûk

gibi üçer tanesi, bir yerde bitişmiş halde biter.

Değirmi şekilli söbice yaprakları olur.

Künik çiçeği gibi güneşle birlikte dolanır, yaprakları karşı döner.

Onun tohumundan bir avuç miktarı dövülüp elenir. Yumurta ile veya balla karıştırılıp üç dört gün yenir.

Ne kadar siğil var ise hepsini döker. Bu otun suyu nereye değerse lâciverdî renk gibi olur.

Bu otu bir kâğıda ve ak beze sürseler laciverde benzer bir renge boyar. Suyunun rengi yaprağının rengindendir. Sürdükten sonra biraz durunca lacivert gibi renge döner. Kitaplarda bu otun adı “sâmeryumâ”dır. Bu otun tohumunu çocuğu olmayan kadınlar dövüp balla karıştırarak yerler ve ayrıca koyunyünü ile birlikte götürülünürse hamile kalırlar.

Çocuk doğururlar, Allahın izniyle.

Bir başka yöntem: Siğil için ay eskisinde aya karşı işenir. O idrâr siğile sürülürsesiğil iyileşir.

Bir başka yöntem: Ay eskisinde su çevliklerindeki köpükden alınıp siğile sürülür.

Ne kadar siğil varsa dökülür.

Siğil için ve çıbân için  yedi kez veya dokuz kez bu okunur: