İslamda Çevre Temizliği

Eylül 14, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Kutsal kitabımızın emrine göre:
1. Cenab-ı Allah‟ın yarattığı şeyler değiştirilmeyecektir. (Nisa:119)
2. Her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır. (Kamer:49)
3. Yeryüzündeki denge bozulma-yacaktır. (Rahman:8)
4. İnsanların yaptığı şeyler yeryüzünde karada ve denizde düzeni bozacaktır. (Rum:41)

Allah Rasulü (sav) çevreye ve çevre temizliğine büyük önem vermiştir.
– “Kıyamet kopmak üzere olsa elindeki fidanı dik.” Demiştir.

– Ölü arazileri ihya etmeyi tavsiye etmiştir.
– Belirli bölgelerin ot ve ağaçlarına dokunulmaması için oraları yasak bölge ilan etmiştir.
– Hurmalıklar oluşturmuştur.
– Sivrisinekleri yok etmek için bataklıklara hurma fidanları dikmiştir.

Kendisi Hz.Aişe (ra) nin ifadesine göre elbisesini yıkamış evinin temizliğinde yardımcı olmuş ve etrafını temiz tutmuştur. Bahçelerin yolların akan suların temiz tutulmasını ve kirletilmemesinin üzerinde önemle durmuştur.
Bu konuda şunları söylemiştir:
– “Avlularınızı ve çevrenizi temiz tutun. Lânetli iki şeyden sakının; insanların gelip geçtiği yolları ve gölgelikleri kirletmeyin.” (Müslim, Taharet:20)

– “Cenab-ı Allah güzeldir, güzeli sever; temizdir, temizi sever. Evlerinizi ve çevrenizi temiz tutun.” Tirmizi Edep:41)
– “Temizlik, imanın yarısıdır.” (Müslim, Taharet:1)
– “Lanete sebep olan üç yere abdest bozmaktan sakının;
1 – Suya,
2 – Yola,
3 – Gölgeliklere.” (Prof.Dr.İ.Canan, Hadis Ans:10/92)

– “Sizden biriniz durgun suya bevl etmesin.” (Buhari, Vüdu:68)

– “Bana ümmetimin hayır ve şer bütün amelleri arz edildi, iyi amelleri arasında rahatsızlık veren bir şeyin yoldan atılması da vardı. Kötü amellerin arasında mescide tükürülmüş tükürükte vardı.” (Müslim, Mesacid:58)
– “İnsanın bedeninden ayrılan şu yedi şeyi gömünüz:
1. Saçı,
2. Tırnakları,
3. Kanı,
4. Adet kanını,
5. Dişi,
6. Pıhtıyı,
7. Doğum artıklarını.” (Ramuz el-Ehadis:549/17)

Bugün küresel ısınmanın sebeplerinden birinin ağaç ve ormansızlık olduğu anlaşılmıştır. İlim adamları “Küresel ısınmanın panzehiri ormandır.” Diyerek ağaç dikmeyi tavsiye ve teşvik etmektedir.
Bu konuda peygamber (as) ın şu sözleri çok manidardır. Bir gün Ashabına bir ormanlığı göstererek: “Kim buradan bir ağaç keserse, yerine yenisini diksin.” Demiştir.
Peygamber (as) belirli bölgelerin ağaçlarının kesilmesini ve otlarının yolunmasını yasaklamıştır.
Taif halkına da şu uyarılarda bulunmuştur:

– “Rahman ve rahim olan Allah‟ın adıyla. Nevac Vadisi‟nin dikenli ağaçları ve orada bulunan çalılar tahrip edilmeyecektir. Av hayvanları da öldürülmeyecektir. (Bak:Buhari, Cihad:71)
Denilebilir ki peygamber (sav) çevreciliğin başlamasına da öncülük etmiştir

TIBB-I NEBEVİ
Mustafa ÖSELMİŞ