Çocuğu Olmayan Kadınlar İçin Deva

Eylül 13, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Çocuğu olmayan hanımlar için deva(1) Sığır ödünü ve iğde çiçeğini yumuşakça, birbirine katıp dar (fitil) edip bu devayı kadınlık organında götürürse taşısa ve bir miktarını da beraberinde taşırsa hamile kalır diye beyan olunmuştur.

Çocuğu olmayan bir kadın için deva(2)

Bir miktar üzerlik tohumunu alıp; bir ibrik veya güğümü su ile doldurup ağzını sıvı bir çamur ile kapattıktan sonra sadece buhar çıkacak küçük bir delik (kalem sığacak genişlikte) güğüm içine üzerlik tohumunu dövüp ateş üzerinde kaynamasi beklenmelidir. Çocuğu olmayan kadının, bu güğüm üzerine yakmayacak bir ısıda oturarak, çıkan buharın kadınlık organında taşırsa hamile kalır. Şifası için hilesiz saf balı sabahları birer yemek kaşığı hamile olmak isteyen kadın yerse biiznillah maksadına ulaşır denilmiştir vesselam. Yani hamile kalır diye beyan edilmiştir.

HATUNLARDA KISIRLIK

Kısır hatunlar hamile olmazlar. Bunun çok nedenleri var dır. Bazen kocası tarafından olur. Mesela erkeğin menisinin bozukluğundan veya azlığından olur. Veya sarhoş olarak cinsel ilişkide bulunmaktan, kocanın küçüklüğünden, çok vasli olmasından veya çok cinsel birleşme yapmasından olur. Veya ekseri kadınların rahimlerinde soğuk, kötü bir mizacın mey dana gelmesinden ve bazen hatunun çok kuvvetli olmasından olur. Bazen de nefsin hareketinden. Mesela ziyade gam ve kasavet çoktur.

Devalar: Eğer bu kısırlık hanımın bürudetinden (soğukluğundan) ise kızdırıcı şeyler ile rahmi kızdırsınlar. Eğer sıcaktan ise soğuk şeyler ile deva yapsınlar. Eğer kadının çok şişman ve kuvvetli oluşundan ise zayıflatıcı şeyler versinler. Ve eğer tıkanıklık var ise açıcı şeyler versinler. Hulasa hamile olmayı engelleyen şeylere devalar terkipler yapıp sonra kadının hamile olmasına yardımcı olan şeyler kullansınlar.

Mesela: Kalye miski cimadan evvel sürsünler ve buhur tütsü yapsınlar. Ve kurumuş tilki hayasını, yumurtalarını dövüp ere (erkeğe) vermek ve tavşanın kurumuş rahminden dövüp hatuna vermek bilhassa hamile olmaya sebeptir. Ve yine yaban fesleğenini dövüp bal ile karıştırıp aşağıdan götürmek hamile olmaya yardımcıdır.

Yazar diyor ki, “Bu aşağıdaki tedavi yöntemi bizim tecrübelerimizdendir. Rahme yardımcıdır. Ve hem rahmin rutubetini giderir ve mizacını islah eyler.”

Tedavi şekli budur: Bir ayvayı alıp kül içinde pişirip sonra papatya yağı ve şeb boy (Türkçe mısır benefşesi derler Renklisi gece kokar sarısı ve beyazı gündüz kokar) yağını 10 dirhem (30 gram) kadar alıp evvela bir tava içinde ayvayıbu yağ ile pişirsinler. Sonra içine 10 tane karanfil ve iki çekirdek sünbül hindi (sünbüşü rümi),zaferan,anber ve kalye misk, her birinden birer çekirdek alıp ve bunlarun hepsini karıştırıp aşağıdan götürme hamile olmaya gayet faydalır

Kenzü’l Sıhhati’l Ebdaniye