Tüm Hastalıkların Nedenleri

Eylül 13, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

TÜM HASTALIKLARIN NEDENLERİ

Tüm hastalıklar insan vücudunda 6 sebepten meydana gelir Hint’in. Rum’un ve Acem’in tüm doktorları, ittifak edip aynı görüşü benimsemişlerdir.

Bu 6 sebep şunlardır:

1. Çok fazla ilişkide bulunmak,

2. Gece uykusunu az uyumak,

3. Gündüz çok uyumak,

4.idrarı geldiği halde yapmayıp tutmak yani idrarı mesanede hapis etmek,

5.Gece yarısı su içmek,

6.Karnı doyduktan sonra da üzerine fazladan yemek yemektir.

İşte emraz-i muhtelife (yani çeşitli hastalıklar) bu 6 sebepten hâsıl olup, bunları bilip buna göre hareket etmek gereklidir.

Kenzü’l Sıhhati’l Ebdaniye