Etiket: Ahlat-ı Erbaa

Hıltların Oluşumu

ile Sifa-i Ruh

  Hıltlar insan vücudunda olan ve hayati özelliğe sahip ana unsurlardır. İnsan vücudunda bulunan bu “dört temel hılt” (Humor, sıvı…

Ahlat-ı Erbaa İlmi Mizaç

ile Sifa-i Ruh

AHLAT-I ERBAA: Eski tıbbın esasını ahlât-ı erba’a nazariyesinin teşkil ettiğini söylemiştik. Öyleyse nedir bu ahlat-ı erbaa ? Hemen belirtelim ki,…