Kâbûs Karabasan İçin deva

Eylül 10, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Yani ağır basmak ve baş dönmesidir.

Bu rahatsızlıkta hastaya soğan, kendene, bakla, mercimek, böğrülce gibi buhar verici şeyler yedirilmez.

Habb-ı şebyâr ve eyâric-i faykarâ ve şâhm-ı hanzâl ve habb-ı kûkıyâ ile tenkiye yapılır.

Eğer bu rahatsızlık küçük çocuklarda olursa yattığı zaman üçer kere mu‘avvizeteyn (Felak ve Nas sureleri), İhlâs suresi, amene’r-resûli ve ayete’l-kürsî okunur.

Ayrıca üç kere “bismillahi’l-lezî lâ yedurru ma‘a ismihi şey’ün fî’l-arzı ve lâ fi’s-semâ’i ve hüve’s-semî‘u’l-alîmu ve e‘uzü bi-kelimâti’llahi’t-tâmmâti küllehâ min şerri mâ halaka” okunur ve üç kez üzerine tükürülür.

Allahın izniyle kurtulur. Birçok kez denedik. Küçük çocuklara gece ve gündüzde fayda etti.

İbni Şerif,Yadigar