Hipokrat Sağlık Tavsiyeleri

Eylül 10, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Hipokrat derki:

Kim on şeyi uygularsa ecel dışında bedenine hastalık girmez.

Birincisi: Miğdede yemek varken üzerine yememek.

İkincisi: Dişleri zayıflatan bir şeyi çiğnememek. Çünkü onu çiğnemek mideni zayıflatır.

Üçüncüsü: Haftada iki kere hamama gitmek. Çünkü o bedenden hastalıkları atar.

Dördüncüsü: Kan alınmasına sebep yokken kanın çoğunu çıkarmamak

Beşincisi: Haftada bir kere kusmak.

Altıncısı: Eyer üstünde bile olunsa geldiği zaman idrârını tutmamak.

Yedincisi: Uykudan önce tuvalete çıkmak.

Sekizincisi: İhtiyâç yokken ilâç kullanmamak.

Dokuzuncusu: Aşırı Cimâdan uzak kalmak; çünkü o hayatın nurunu söndürür.

Onuncusu: Yaşlı kadınla cimâ yapmamak, zirâ ölüm getirir. Bütün bunları uygulamak güzel ve mükemmel yaşamayı sağlar.

Hipokrat “vücut beş şeyden fayda bulur” demiştir: Baş için gargaradan, mide kus-maktan, beden ve mafsallar ishalden, cilt terlemekten ve damarlar kan akıtmak-tan. Anla ve bil.

Yadigar,İbni Şerif