Hacet Duası

Eylül 10, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Büyük velilerden Ma’ruf-u Kerhi (r.a.) der ki Bir murad için, şu duayı okuyunuz. Muradı hasıl olmayan bana lanet etsin .
Besmele den sonra
Allahümme ya Iatifü edrikni bi-lutfikel hafiyyi ene
muhtac-ül zelil ve ente ganiyyül-aziz
Bu duayı bir kerre okuduktan sonra, aşağıdaki duayı da kırk kerre (veya bin kerre) okumalıdır :
Sübhan-el mukaddirü keyfe yeşa’ü bi-kudretihi Sübhan-el hakimü keyfe yeşa’ü bi-izzetihi Sübhane men yakdı külle şey’in bi-meşiyyetihi

Tıbbi Nebi Facebook Grubu