Manevi Tavsiyeler

Eylül 13, 2018 0 ile Sifa-i Ruh
 • Kul, hakkını helal edince daha çok mağfiret olunur. Affeden affa uğrar.
 • Haksızlığa uğrayan helal ettim dese aynı anda intikamını alır.

“Bende bir fazilet var ama fazileti verene aittir” demeli.

Sıkıntılar, manevî silahı elde etmek içindir. Sıkıntıya girmemiz manevî yönümüzün kuvvetlenmesi içindir. Bu nedenle zorlukları destek olarak da görebilirsiniz. Böylece eşkıya bile olsa karşımızda titrer.

Harama bakmak gözü kör eder, hafızayı yok eder.

 • Bize verilen latifelerin ambalajını açmadan gidiyoruz. Latifeler açılmalıdır.
 • Yalnız kalmayınız. Şeytan ve cin taifesi yalnızlara daha çok musallat olur.
 • Allah her insanı nice cihazlarla donatarak dünyaya gönderiyor. Fakat insanların büyük çoğunluğu bu cihazların kapağını bile açmadan ölüyor ve iade ediyorlar.

Fatiha’da Hayy sırrı var. Okunduğunda akım değişiyor.

 • İsm-i Azam dokuz tanedir: Allah, Rahman, Rahim, Fer d, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs.
 • Kabristandan meyve yemek, mezar taşı okumak vesvese verir.
 • Bismillah irrahmanirrahim ilahî bir şifredir. Allah “acz”, Rahman “fakr”, Rahim “şefkat”in anahtarıdır.
 • 19 euzü besmele çekilirse kayıp bulunur.
 • Bir müşkülün halli için Münacat-ı Kur’an veya Cevşen okusan, salavat ve esma çeksen de olur.
 • Hasta olan hücre kâinatta yaratılan bitkiyle, madenle, mineralli sularla, hayvan organlarıyla tedavi edilebilir.
 • 10-21 Mayıs arası bir yıldız doğar, insanların hastalıkları kalkar. Bu yıldız 10- 21 Aralık’ta batar. Her yıldızın neşrettiği bir şua var.
 • Dünyada sıklet, ağırlık teşkil eden maden demirdir.

 

Sel vs gok felaketler

Selamun kavlen min rabbinrahim

Ve ‘Sure-i Kıyame’yi okumali sel v s. Felaketlerde

Felakete uğrayan insanların ilk önce karnını doyurmak gerekiyormuş. ‘Eğer karınları doyurulmazsa psikolojik sorunlar olur, aklını kaybetmeye kadar gider’ demişti.

Musibet karşısında

Cevşen okumamız, i stiğfar etmemiz lazım, basit bir şey değildir’ diye hatırlatıyordu. ‘Allah’ın gazabından korkun. Geldiği zaman içinde sadece zalimler ve imansızlar değil, masumlar da yanar’ ayetini

sıkıntılı zamanlarında virdlere çok önem verirdi. ‘Okuyarak ettiğiniz ilticaya cevap alamadıysanız,yazarak iltica edin, muhakkak cevap verilir’

‘Besmele yaz, Felak-Nas yaz kızım’ derdi. Yazmaya çok önem verirdi. ‘Neden Felak-Nas?’

dendiğinde, ‘Bu zamana baktıkları için onları çok okuyup yazmak lazım’ derdi. On dokuz üzerinde

çok dururdu. Felak ve Nas’ta üzerimizdeki sıkıntı geçene kadar derdi. Euzu besmeleden sonra

istiğfar, ondan sonra salavat getirin, ondan sonra Sekine’yi okuyun’ derdi.”

Euzü-Besmele

 • Besmele ve yedi Fatiha-i Şerife, bütün hastalıklar için şifaya vesiledir.
 • Besmele, cifrî hesabı miktarı (786) çekildiğinde her ne istenirse yerine getirileceğine kefilolabilirim.
 • Bismillah irrahmanirrahim ilahî bir şifredir. Allah “acz”, Rahman “fakr”, Rahim “şefkat”in anahtarıdır.
 • 19 euzü çekilirse kayıp bulunur.

Bir müşkülün halli için Münacat-ı Kur’an veya Cevşen okusan, salavat ve esma çeksen de olur

Bediüzzamanın Lokman Hekim Ruhlu Talebesi Ali İhsan Tola-Yazar İhsan Atasoy