Ali İhsan Tola’dan Manevi Tavsiyeler

Eylül 13, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

 

 • Kul, hakkını helal edince daha çok mağfiret olunur. Affeden affa uğrar.
 • Haksızlığa uğrayan helal ettim dese aynı anda intikamını alır.

“Bende bir fazilet var ama fazileti verene aittir” demeli.

Sıkıntılar, manevî silahı elde etmek içindir. Sıkıntıya girmemiz manevî yönümüzün kuvvetlenmesi içindir. Bu nedenle zorlukları destek olarak da görebilirsiniz. Böylece eşkıya bile olsa karşımızda titrer.

Harama bakmak gözü kör eder, hafızayı yok eder.

 • Bize verilen latifelerin ambalajını açmadan gidiyoruz. Latifeler açılmalıdır.
 • Yalnız kalmayınız. Şeytan ve cin taifesi yalnızlara daha çok musallat olur.
 • Allah her insanı nice cihazlarla donatarak dünyaya gönderiyor. Fakat insanların büyük çoğunluğu bu cihazların kapağını bile açmadan ölüyor ve iade ediyorlar.

Fatiha’da Hayy sırrı var. Okunduğunda akım değişiyor.

 • İsm-i Azam dokuz tanedir: Allah, Rahman, Rahim, Fer d, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl, Kuddüs.
 • Kabristandan meyve yemek, mezar taşı okumak vesvese verir.
 • Bismillah irrahmanirrahim ilahî bir şifredir. Allah “acz”, Rahman “fakr”, Rahim “şefkat”in anahtarıdır.
 • 19 euzü besmele çekilirse kayıp bulunur.
 • Bir müşkülün halli için Münacat-ı Kur’an veya Cevşen okusan, salavat ve esma çeksen de olur. 
 • Hasta olan hücre kâinatta yaratılan bitkiyle, madenle, mineralli sularla, hayvan organlarıyla tedavi edilebilir.

   

 • 10-21 Mayıs arası bir yıldız doğar, insanların hastalıkları kalkar. Bu yıldız 10- 21 Aralık’ta batar. Her yıldızın neşrettiği bir şua var.
 • Dünyada sıklet, ağırlık teşkil eden maden demirdir.

Bediüzzamanın Lokman Hekim Ruhlu Talebesi Ali İhsan Tola-Yazar İhsan Atasoy