Felaket Anında Yapılması Gerekenler Manevi

Eylül 13, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Sel vs gok felaketler

Selamun kavlen min rabbinrahim

Ve ‘Sure-i Kıyame’yi okumali sel v s. Felaketlerde

Felakete uğrayan insanların ilk önce karnını doyurmak gerekiyormuş. ‘Eğer karınları doyurulmazsa psikolojik sorunlar olur, aklını kaybetmeye kadar gider’ demişti.

Musibet karşısinda

Cevşen okumamız, i stiğfar etmemiz lazım, basit bir şey değildir’ diye hatırlatıyordu. ‘Allah’ın gazabından korkun. Geldiği zaman içinde sadece zalimler ve imansızlar değil, masumlar da yanar’ ayetini

sıkıntılı zamanlarında virdlere çok önem verirdi. ‘Okuyarak ettiğiniz ilticaya cevap alamadıysanız,yazarak iltica edin, muhakkak cevap verilir’

‘Besmele yaz, Felak-Nas yaz kızım’ derdi. Yazmaya çok önem verirdi. ‘Neden Felak-Nas?’

dendiğinde, ‘Bu zamana baktıkları için onları çok okuyup yazmak lazım’ derdi. On dokuz üzerinde

çok dururdu. Felak ve Nas’ta üzerimizdeki sıkıntı geçene kadar derdi. Euzu besmeleden sonra

istiğfar, ondan sonra salavat getirin, ondan sonra Sekine’yi okuyun’ derdi.”

Euzü-Besmele

  • Besmele ve yedi Fatiha-i Şerife, bütün hastalıklar için şifaya vesiledir.
  • Besmele, cifrî hesabı miktarı (786) çekildiğinde her ne istenirse yerine getirileceğine kefilolabilirim.
  • Bismillah irrahmanirrahim ilahî bir şifredir. Allah “acz”, Rahman “fakr”, Rahim “şefkat”in anahtarıdır.
  • 19 euzü çekilirse kayıp bulunur.

Bir müşkülün halli için Münacat-ı Kur’an veya Cevşen okusan, salavat ve esma çeksen de olur

Ali İhsan Tola Hatıralar-Yazar İhsan Atasoy