El’in Sırrı – (Velegad kerremna benî âdeme)

Eylül 10, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

İnsana Allah tarafından farkına varamayacağı yaratılışta bir keramet verilmiştir. O da elde tecelli etmiştir.
El, mukaddes ve Allah’ın keremine mazhar olmuş bir uzuvdur…
Şekli birşeyler gizler. Beş parmak. Hepsinin teker teker vazifesi başka.
Birlikte başkadır. Allah, kelâmında uzuvlardan bahsederken daima sağ
tarafı ifade eder. Sağ el işaret parmağı: Hiç kimsenin sağ el işaret parmağı birbirine benzemez.
Kıyamet sûresinde (Bela gadirina âlâ en nusavviye benane) parmak izi.
Sağ el ile bu işleri yapmayınız şeytanidir denilmesi: Amelde nefs işe karışır demektir.
Namazda el bağlama, sağ solun üstüne konur… Arzı vasi ister isen Gir velinin kabzına Arşı kürsiden geliştir.
Bir velinin âyesi…
Âye, sağ el avuç içidir… Onun kabzına gir. Kılıç kabzası tutulacak yeri demektir.
Bu âye televizyondur. Bilen yoktur. Bilen söylemez. Ama ne lüzum var. Mağazalar televizyonlarla dolu. Taksitle bile veriyorlar…
Tırnakların oluşu bu sırrı gizler. Tırnaklarda his vardır. Sinek konsa duyarsın. Keserken duymazsın. Farkında değil misin?… Saç da öyledir.
Bütün nahivler, yasaklar el için bildirilmiştir. Düşünürsen anlarsın.
Duada eller kaldırılır unuttun mu… Tekbirde eller yukarı, kulaklara kadar baş parmak ile temas ettirilir.
Kadınlarda göğüstedir bu…
Sebebi hikmeti büyük… Nedir söylemem. Bul sorma… Senin de parmağın var elin var. Âyen var.
Resulü Ekrem sağ el işaret parmağını kaldırarak (Er refiki âlâ) diye son nefeslerinde söylemişlerdir. Ne demektir… Düşün…
Kalem baş ve işaret parmağı ile tutulur. Niçin. Yine düşün… Bul sorma.
Sağ el yaratılış itibarı ile kötü gibi görünen işlerde beceriksiz gibi görünür. Onları da sen bul öğren… El senin… Benim değil…
Her iki el birbirinin sırrını gizlemek için umumiyetle birbirine yardım ederek iş görürler. Sağ el ile düğmeleri düğmeleyemezsin.
Bazı değil, bugün bütün insanlar sol el ile yiyorlar. Niçin. Söylersem utanırsın. Veya bana saldırırsın…

Saldıramazsın ya.

Bütün hünerleri sağ el ortaya çıkarır. Çünki sol dimağ düşünce merkezi olduğu için. Düşünerek hareket eder.
Bütün hayvanat rızıklarını, sularını hep ağızları ile alırlar, insanlar (el) ile alarak ağızlarına götürürler.
Bu, Allah’ın verdiği en büyük keramettir. Bilmezsin… Nereden bileceksin seni o kadar yontdular ki… Elini temiz tut ağam…
Elini. Belini. Dilini. Temiz tut dedi ya büyük bir Allah dostu Velî.
Ne demek istediğimi anla…
Mühür, eli korumak için yapılmıştır. Mühür yerine parmak basarlar.
Bu, Allah şahit olsun ki doğrudur demektir. Bunu da bilmezsin.

İmza da aynı gibidir. Bunda ikrar da vardır. Yediğin rızgın helâl olduğunu katiyetle biliyorsan el ile ye…
Yapamayacağın, hor göreceğin bir sözüm de var. Onu hikâye hurafe olarak dinle…
Tahta kapda. Tahta kaşık ile ye. Hem de yerde oturarak… Olmaz amma söyledik bir kere… Gül geç. En iyisi de budur.
Secdeye gittiğin zaman ellerin içini yere doğru dirsekleri ile birlikte yapıştır. Sorma. Sözüm o kadar…
Sen elin ne olduğunu bilsen deli gibi kendi elini mütemadiyen üstünden öpersin.
El öpmek var bilirsin. Senin bildiğin o kadar…
El öpmek çok büyük bir tazimdir. Kime karşı. Yaratana karşı … (Rab’ba).
Avuç içi öpmek o bambaşkadır. Hem de çok başka… Sebebini öğrenmeye çalış..

Ne demektir bilsen görmediğin kapıların anahtarını bulursun. Kendi elini çok sev. Ona tazim et. Ne olur.
Kul olarak yalvarırım… Bazılarının elinin içini öperler. Sebebini ne öpen bilir ne de öptüren…
Bütün icatlar, eserler, herşey el ile yapılmıştır. Burada efendim bazı insanlar solaktır niçin diye düşünme.
İnsanların hepsi salaktır da ondan böyle bir düşünce gelir insanın fikrine…
Sual sormasıyla da bunu bilmeden ilân ediyor demektir. Neyi. Salaklığını.
El elden üstündür
Elini temiz tut.
Elini kana bulama.
Elini sıkı tut
Elini harama sürme
Hırsızların bile Cenabı Allah elini kes emrini veriyor. Bu ne demektir.

Ben kulumun eline keramet verdim. Kerem verdim. Onu unuttu fena işlere karıştırdı. Keremini geri alıyor. Hem de dünyada ceza vererek…
Şeriatın kestiği kol acımaz derler. Cezadan kurtuldun.
Fakat dünyada da o mübarek elini kaybettin demektir.
Ekmek en büyük nimettir.
Gökten inen rahmet topraktaki rızıkla karışmış ekmek nimet olmuştur.
Kırıntılarını bile yere düşürmeyin buyurdu.
En büyük sırrı da şu hareketinde idi. Resulü Ekrem ekmeğe bıçak vurmazdı. El ile koparıp alırdı. Bunu düşün…
O mübarek insan hem kendine hem de Allah’ın nimetine karşılıklı tazimini ifade etmek istemiştir.
Bıçak ile kesersen ne olur diye bir sual sorma. Ne yaparsan yap. O sana ait bir şeydir.
Yediğin helâl ise el ile ye ne olur. Yerde oturarak ye. Ayakta su içme…
Duada eller oraya doğru açılır (Kerremna) olarak insana verilen el hürmetine.
Allah’ın nusret ve yardımı gelir, ona hürmeten el yüze sürülür.
(Yeddullah) ayetde Allah’ın eli lâfzı celili vardır.
Bu nedir bilir misin?
Nereden bileceksin…
Kumar, içkinin haramiyetini de elde ara… Haram lokmayı da elde ara.

Elin coğrafyasını söylersem, ellerine bakamazsın. Allah’ın verdiği merhamet, sevgi hep elde tecelli eder.
Temiz olmadan elini Kur’ana değdirme ayeti de vardır ha…
Tesbihde el hem de sağ el. Parmak boğumlan ile çekilir bilir misin.
Resulü Ekrem tesbih kullanmazdı. Parmak boğumları ile tesbih ederlerdi.
Bu şu demektir. (Kerremna ile keremi vereni anardı).
Her şeyde evvelâ eller yıkanır.
Resulü Ekrem’in parmaklarından su akıttı.
Parmağıyla kameri ikiye böldü bunları biliyorsun. Duydun amma niçin öyledir, biliyor musun.
Ondan dolayı ara sıra sapıtıyorsun…
Avuç içi ile su içmek ne kadar hoştur buyurdu Resulü Ekrem..
Düşün… İnsana melekler secde etti. Cebrail bazen insan şeklinde de
Resule teşrif ederdi. Hep el için bunlar gafil…

Sağ ve sol parmaklarında (kadınlarda) kronik romatizma, poliartritis yoktur.
Bir de sağ ayak baş parmağında. Sağ el küçük parmakda kadınlarda artroz yoktur. Ayaklarda da yoktur.
Kadın ve erkeklerde: Artritis, psöriatika: Elde sağda 1. 3. 5. parmakda yoktur. Solda 3. 5. parmakta, ayakta sağda 5. parmakta, erkeklerde artritis ürikada ellerde yoktur.
Sağ ve sol ayak baş parmaklarında vardır.
Diğerlerinde yoktur. Parmak uçlarından sağ ve sol ayrı ayrı birçok hastalıklarda araz verdiği mühim uzuvlardır. Kimse bilmez. Söylersek gülerler.
Ben de gülenlere gülerim ama. Yazık o topallara ki rakkaselerle alay ederler.
Padişahın parmağında kıymet biçilmez bir yüzük varmış. Padişah bir divanda olanlara sormuş. Bu yüzükten kıymetli başka var mıdır. Herkes, hayır yoktur şevketlim diye cevap vermiş.
İçlerinden birisi vardır demiş. Padişah hiddetlenmiş… Atın bu adamı zindana, atmışlar. Bir müddet sonra adamı getirin demiş…

Padişahım sen kusura kalma ama. Gaflettesin demiş.
Padişah vurun bunun boynunu diye emretmiş. Bu sefer adam, padişahım daha büyük gaflete giriyorsun demiş…
Söyle nedir o, bu yüzükten kıymetli olan.
Adam: Parmağın şevketlim demiş.
Padişah o zaman hatasını anlayarak beni affet sana eziyet verdim diye o zatın elini öpmüş.
Kendinizin kıymetini biliniz. İnsan lâ mekânı içine almış bir mekândır.
Bunu unutma…

Yüzük insanın parmağının kıymetli olduğunu bildirmek için o parmağa oturmuştur. Hem de yüzük parmağına.
Elin dördüncü parmağı el hareketlerinde en az iş gören bir parmak olduğunu da unutmayın.
Daha çok söylenecek var amma, söylenecek sözler değil.
Ayaklardan bahsedersem huzurunuz kaçar.
Ayaklar insanların ruh. Nefis. Uzviyet. Her türlü organın haritası ve onların halini gösterir anahtarıdır.
Elin şekli: Parmakları. Üst deri ve avuç içi. Parmakların boğumları adaleleri kirişleri. Kemikleri.
Siyah ve kırmızı kan damarları his ve hareki sinirleri hareketleri. Bunlardan bahis uzundur.
Anatomilerini ve fonksiyonlarını bilmek gerekir.

Yüzük insanın parmağının kıymetli olduğunu bildirmek için oturmuştur.
Elmas, altın, inci, ziynet, makam insana kıymet biçmez, insan onlara kıymet ve şeref verir.
Yed’i beyza: Beyaz el manasınadır. Hz. Musa’nın eli. Elini koltuk altına sokarmış çıkardığı zaman el parlarmış.
Mucizeleri o el ile gösterirmiş. Koltuk altı çok mühim bir yerdir. Onun hakkında söylemeyeceğim…
Şakkul kamer Resulullah’ın baş parmağının işareti ile olmuştur…
Musa’nın eli firavuna eziyet verdiği için ateş elini yakmamıştır.
Bütün hastalıklar el parmaklarından ve ayak altından, ayak parmaklarından belli olur.
Küçük bir misal verelim; Her iki elin parmakları çalışır. Müşterek çalışır.
Her türlü işde en az çalışan, her hareket ve işe iştirak etmeyen parmak eldeki 4 üncü parmaktır.
Dikkat edersen görür ve anlarsın. Bunun da büyük bir sebebi vardır. Bana sorma. Ben söylemem.
Bazı şeyler müşahede edilip tecrübe ile anlaşıldıktan sonra sorulursa, merak edilirse belki izah edilir…
El mukaddestir. Allah’ın verdiği en büyük keremdir. Her an yaratanı ile el eledir. Bu ne demek. Hele dinle. Böcek gibi küçülme.

Size bıçakla saldırsalar, taş atsalar, silah çekseler el hemen korkmadan karşı kor.
Vücutta her yer titreme halindedir. Gözler küçülür, yüz solar, kafan bulanır fakat el hemen korkmadan karşı kor… Bu elin ilâhi cesaretidir.
Anladın mı… Allah ile insan el eledir.

Tevkif edilenlerin ellerini bağlarlar. İdam edilecekerin ellerini bağlarlar. İşkence yapılacakların ellerini bağlarlar.
Ameliyat olacakların ellerini bağlarlar. Teslim olacaklara ellerini yukarı kaldır derler.
Davranma, elleri yukarı kaldır. Elini işe karıştırma derler. Bütün bu emirler bir ihtardır.
Nedir bu. Bütün bunlar elin kudretinden bilmeden korkulduğundandır.
Dualarda (Allah elden ayaktan düşürmesin) en büyük duadır.
Ele tazim için söylendiğini kimse bilmez. Eline dikkat et. insan; basit bir mendil, bir ayakkabı kadar uzun müddet dünyada kalmıyor.
Toprakla karışıp gidiyor.
Hadis: Parmağınızda yakut taşıyın buyurmuş Resulullah. Parmak ile yakut birleşince birşey ortaya çıkar. Yakut taşıyan suda boğulmaz.

Yakutu dil altına korsan susuzluk zail olur. Bunları Resulullah söylemiş…
Yakutun terkibinde insan vücudunda bulunan bütün maddeler madenler vardır. Yakut, insan yaratılışındaki artan malzemedir. O da toplanmıştır.
Bu toplanan Nuh tufanından sonra siyah olmuştur. Hacer-ül Esved odur.
Niçin Nuh tufanından sonra siyahlandı. Ne yapacaksın. Sen daha Nuh’un ve tufanının olup olmadığında şüphedesin…
Hâlâ Nuh’un gemisini arıyorlar. Tepelerde… Bunları bilmek sana yaraşmaz. Ancak bilmediğin aslını rencide eder.
Resulü Ekrem’e bile karşı koydular. Zamanında bir çoklarını şehit ettiler. Mansur’un başını vurdular. Muhiddini Arabi’nin üzerine saldırdılar.
Şabanı Veli’yi bilen yok…

Benim gibi gözü iyi görmez, basit bir çerçeve içinde sürünen kulun sözlerine kim aldıracak. Sinek bile konmaz oldu bize.
Sinek bizde kendine yarayacak birşey bulamadı da ondan konmuyor. Konanı da biz kovuyoruz. Oldubitti…
Son sözümüz: Ne ben sana benzerim. Ne sen bana. Elin var. Aklın var.
Akıl da senin el de senin.
Aklın ile elin yapacağı işleri takip et. Aklını da el ile kontrol et. Bu lâf garip gibi gelirse de büyük bir hakikatin ifadesidir. Hatta anahtarıdır.
Düşün… Kendin bul, Allah’ın herkese verdiği akla hakaret etmiş olurum söylersem. Sen bul…
Allah’ın kudret ve gücünün en büyük delili el ve ayaktır.
Avuç içi, ayak altı, vücut dünyasının haritasıdır. Adeta cesedin levhi mahfuzudur. Onlar ile arkadaş olursan, Allah’ın kudret ve güçlerinin anahtarını bulursun…

Ayak ilmi diye bir ilim vardır. Bu ilim bugün hakikat olmasına rağmen inanç dışı bırakılmıştır.
Bu ilme İLMÎ ERCÜL (ayak ilmi) denir Bu ilim, ayağın normal şekli, parmakların boyları, üzerlerinde kıl olup olmadığı, tırnakların durumu, şekli.
Ayak altındaki normal çizgilerin manaları. Sağ ve sol ayak birbirinden çok farklı tarafları olduğu gibi müşterek tarafları da vardır.

Ayak parmakları: Kafa ile boyun arası… Ayak tabanı ortası: Göğüsten kalçaya kadar…
Topuk kısmı: Karın ve kalça. Bu kısımlarında bulunan uzuvların organların sinir refleks merkezleri bu mıntıkalardadır.
Aynı zamanda ruhi manevi hallerin haritası oradadır.
Sol ayak : Kalp. Dalak. Pankreas. Rektum. Anüs.
Sağ ayak : Karaciğer, Safrakesesi. Kafatası.
Sağ ve solun müşterek olanı: Böbrek. Akciğerler. Bronşlar ve diğer çift uzuvlar.

Dr. Münir Derman (TIP ve TASAVVUF DOKTORU)