Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için?

Eylül 13, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

 

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam,

imam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, 3 defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı

okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey ’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim duasını

sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [İbni

Mace]

Korkul u yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Li ilafi’yi [Kureyş suresini] okumalıdır.

Tecrübe edilmiştir. Gece ve gündüz, hiç olmazsa, 11 defa okumalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(“Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o yerden kalkıncaya kadar,

hiçbir şey zarar veremez.)

İmam-ı Rabbani hazretleri cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda, (Lâ havle velâ kuvvete illa

billah-il-aliyyilazim) okunmasını emrederdi.

Dertlerin, belaların gitmesi için, istigfar oku mak da çok faydalıdır, çok tecrübe edilmiştir. Hadis-i

şerifte, (İstigfara devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç

ummadığı yerden rızıklandırır) buyuruldu. İstigfar, insanı her murada kavuşturur. Tevbe etmeli,

istigfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allahü teâlâ, (İstigfar okuyun;

imdadınıza yetişirim) buyurdu. (Hud 52)

(Merakıl-felah)daki hadis-i şerifte, (Her n amazdan sonra, üç kere Estagfirullah elazim ellezi la ilahe

illa huv el-hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın bütün günahları affolur) buyuruldu.

Ali bin Ebi Bekr, (Mearicülhidaye)de diyor ki; İstigfarlardan meşhur olanı, Peygamberim izden haber

verilen, şu istigfardır:

(Bir kimse, “Estagfiru llahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi layemutü

ve etubü ileyh Rabbigfir li” 25 kere okursa, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza,

bela olmaz.)

Tehlikeyi önle me duası:

Şeyh Şihâbüddin Sührev erdi hazretleri buyurdu ki:

Her sabah üç defa bu duayı okuyanı Hak teâlâ yan maktan, boğulmaktan ve ani ölümden emin kılar:

Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi

mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ

şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ

şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

 

Tıbbi Nebi Facebook Grubu