Yel Ve Sızı İçin Manevi İlaç

Eylül 17, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Yel ve sızı için manevi ve ruhani deva terkibi şöyledir:

Eğer bir kimsenin dizine, inciğine, topuğuna yahut kollarna yel girse her neresinde olursa olsun bu duayı yazıp suyunu içmeleri ve yine yazıp üzerinde taşımaları her türlü ağrıyı yok eder. Defalarca denemiştir. Hatırlatma: Bu manevi tedavi şekli bütün tıbbi çarelere başvurduğu halde şifa bulamayan kimselere uygulanır. Fakat sağlam itikat ile inanmak gerekir.

Dua şudur: Bismillahirrahmanirrahim

Allahu ve nuruhu hikmetün ve bürhanün ve gudretün ve sultanün lailahe illallah ibrahimü halilullah lailahe illallah musa kelimullah lailahe illallah muhammed rasulüllah üskun eyyüherrihu seb’i sikekillezi fese yekfiy kehumullah ve hüvessemiulaliym