Etiket: Yemek Yemede Sünnet

Yemek Yemede Sünnet

ile Sifa-i Ruh

Cenab-ı Allah Kur‟an‟da: “Yeyiniz içiniz, fakat israf etmeyiniz.” Diye emretmiştir. (A‟raf:31) Peygamber (as) israftan, çok yemekten ve haram yemekten men…