Sağlıkla İlgili Hadis-i Şerifler

Temmuz 1, 2017 0 ile Sifa-i Ruh

Gözü ağrıyan birisine Hz. Peygamber (as) “Sabur ile tedavi et.” Buyurdu. (Müslin, Hac:89)

– “Mantar suyu göze şifadır.” (Tirmizi, Tıb:22)

– Said İbni Zeyd, Peygamber (as) şöyle buyurdu der: “Mantar, kudret helvası cinsindendir. Suyu göze şifadır.” (Buhari, Tıb:20)

– “Abdest alırken gözlerinize su içiriniz.” Buyuran Peygamber (as) göz sağlığı için bunun gerekli olduğunu bildirmiştir. Doktorların ifadesine göre, göze sık sık suyun temas etmesi, trohom hastalığına karşı koruyucudur.
Bir İngiliz doktor, gözünden rahatsız olan hastasının Müslüman olduğunu öğrenince şaşırmış: “Günde beş defa abdest alanlarda bu hastalığın olmaması lazım.” Demiştir.

Peygamber (as) ağlamayı ve gözden yaş akmasını tavsiye etmiştir. Şöyle buyurur:
– “Bir göz yaşarırsa, Allah o gözü taşıyan bedeni ateşe haram kılar. Yanağına bir damla akarsa, o yüze karanlık ve horluk arız olmaz…” (Ramuz el-Ehadis:371/8)

– “Gözlerinden Allah korkusundan sinek başı kadar yaş çıkan hiçbir kul yoktur ki, o yaşlar yüzüne aksın da onun yüzüne ebeden ateş dokunsun.” (Age:386/1)

Peygamber (as) Sih Merri‟ye “Kur‟an oku!” der. Kur‟an okunur. Peygamber (as): “Hani göz yaşların?” demiş ve şöyle buyurmuştur: “Kur‟an okurken ağlayın. Ağlayamazsanız ağlar gibi yapın.” (Bak: İsra:109)

Psikolog Dr.Ulrich Beer: “Yerinde ağla, çok yaşa.” Demiştir.

Göz yaşı eksikliği, kuru göz hastalığına neden olur. Görme zayıflar, körlüğe kadar gidebilir. Çünkü ağlama esnasında vücudun ağrılarını gideren Leuzin Enkophalin denilen bir madde salgılanır. Ayrıca vücutta zarar veren prolaktin denilen madde ancak gözyaşı ile vücuttan atılır.

Opr.Dr.Erol Demir: “Göz yaşı kapakla gözün saydam tabakası arasındaki kayganlığı ve ikisi arasındaki hareketi kolaylaştırır. Kimyevi maddeler ihtiva eden gözyaşı, gözün beslenmesinin yanı sıra, zararlı mikroplara karşı da anti bakteriyel maddeler üretir.” Der.

Ağlamanın göze faydaları çoktur. Doç.Dr.Kuddusi Erkılıç: “Gözün sağlıklı olarak görevini yerine getirebilmesi için göz yaşı vazgeçilmez bir unsurdur. Göz yaşı; göz yaşı bezi ve göz yaşı hücreleri tarafından üretilir. Göz yaşı gözü temizler ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Ayrıca göz yaşı, göze giren yabancı maddelerin dışa atılmasını sağlar. Kuru göz hastalığını önlemek için zaman zaman ağlamak göz sağlığı için faydalıdır.” (27.11.2002 – Vakit) demiştir.
Sevinçten veya üzüntüden dolayı ağlamanın başta depresyonu önlemek üzere insan için bir çok olumlu etkilerinin olduğu ilim adamları tarafından açıklanmıştır. Fransız psikiyatris Patrick Lemoine: “Ağlamak, depresyona iyi gelir.” Demiştir.

Ağlamak, insanın boşalmasına, korku, kin ve nefret duygularının yatışıp rahatlamasına neden olur.
Opr.Dr.Aydın Yıldırım: “Göz yaşı, görme kalitesini arttırır. İçerdiği doğal antibiyotiklerle gözün enfeksiyonlardan korunmasını sağlar. Göz yaşı olmazsa kur göz problemine yol açar.” Demiştir. (Yeni Şafak:22.08.2007)

Peygamber (as) anne sütünü ve süt içmeyi tavsiye etmiĢtir: Çocuğun emzirilmesi, annenin de babanın da görevidir. (Bak: Bakara: 233)

Peygamber (as): “Süt şifadır.” Buyurmuştur. (Ramuz el-Ehadis: 249/13)

Başka bir hadislerinde de: “İnsan yediğinden ibarettir. Süt, karakteri değiştirir.” Buyurarak sağlıklı ve iyi huylu kimselerin emzirmesini istemiştir. Çünkü süt ile beraber hastalığın geçtiği ve huyun geçtiği tespit edilmiştir.

Uzmanlara göre anne sütü ilâhi bir mucizedir. Süt besleyicidir, besin kaynağıdır, şifa kaynağıdır. Çocuğun gelişmesi ve büyümesi ile beraber çocuğun ihtiyacına göre sütün özelliği değişir. Süt, bir çeşit aşıdır. Sütün çocuk açısından sindirim problemi yoktur. Anne sütü ağrıyı keser, ayrıca tedavi edici özelliği de vardır. Süt emen çocukların biberonla beslenen çocuklara göre kan alınırken, iğne vurulurken daha az acı çektiği tesbit edilmiştir. Uzmanlara göre anne sütü, içerdiği kimyasal sebebiyle doğal ağrı kesicidir.
Süt emilmesi, anne için de faydalıdır. Çocuk emdikçe ağrılar, kanamalar asgariye iner, stres azalır. Emzirme, kanser riskini de azaltır. Anneyi rahatlatır.
Anne sütü ile beslenen çocuklarda süt zeka gelişmesini sağlar. Ayrıca; anne sütü, bebek ölümlerini azaltır. Çocuğun ruhi gelişmesini sağlar.

İskoçya‟da Glasgow Kraliyet Çocuk Hastanesinde 32.000 çocuk üzerinde yapılan araştırmayı yürüten ekibin başkanı Dr.John Reilly, “Bulgularımız, anne sütü ile beslenmenin, çocukta görünen şişmanlık riskini azalttığını gösteriyor” diye özetliyor görüşlerini. Anne sütü, çocuklarda şişmanlığı önlemekle, ileri yaşlardaki şişmanlığı da ciddi ölçüde engel oluyor. Zira, yapılan araştırmalar, şişman çocukların ileriki yaşlarda da şişman olmaya ve şeker hastalığı ile kalp hastalıkları başta olmak üzere aşırı kiloyla ilgili hastalıklara yakalanmaya eğilimli olduklarını gösteriyor.

Sağlıklı yatış biçimi olmadığından yüz aşağı yatmamayı tavsiye etmiştir.
Ebu Zer (ra) şöyle anlatır:

– “Ben yüzü koyun yatıyordum. Peygamber (as) ayağının ucu ile dürtüp „Bu yatış yanlış. Cehennem ehlinin yatışıdır.‟ Buyurdu.” Der. (Prof.Dr.İ.Canan, Hadis Ans:1123)

Kalbin üzerine yatışın ve yüz aşağı yatmanın insanı yorduğu ve sağlık açısından uygun olmadığı bildirilmiştir.

 

TIBB-I NEBEVİ
Mustafa ÖSELMİŞ