Okumak ve İlim

Ekim 29, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

~Bu yazımızda sizlere Okumak, İlim ve İlim Öğrenmenin Faziletleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız;

-Bildiğiniz üzere Kuran-ı  Kerim’in ilk inen ayetinde(Alak Suresi) “Oku” emri vardır  burada ayetin devamında yaratan Rabbinin adıyla oku, ifadesi geçer yani okumalarımızı aynı zamanda Allah’ı Tefekkür ederek de yapmalıyız, bu okuma gerek varlığı, hadiseleri okumak , gerek bir kitap okumak  şeklinde anlaşılabilir.

 

-Peki Neden okumalıyız?

Okumanın hem dünyevi  hem uhrevi faydaları bulunmakta. Dünyevi birtakım  faydalardan başlayalım;

-Okumak insanın kelime dağarcığını arttırmak suretiyle düşünce sürecini, biçimini,iletişimini geliştirir.

-Okumak insanın olayları yorumlamasını,farklı bakış açılarıyla varlığı, hadiseleri, olayları okumasını yorumlamasını sağlar

-Okumak okul hayatında gerçek hayatta başarı sağlar.

-Bunun gibi okumanın daha bir çok dünyevi faydalarını sayabiliriz tabi bunlar güzel bir niyetlea Hadis-i Şerifte buyrulduğu üzere;” Ameller niyetlere göredir” hakikatince bunları yaparken insanlara faydalı olma dini yaşantısını daha güzel yaşama gibi ahirete, Rıza-i İlahiye dönük gayeler olursa bundan sevap da, Allah’ın Rızasını da elde edebiliriz İnşallah.

-Günümüzde yani bilginin çoğaldığı, bilgiye erişmenin kolaylaştığı ,fazlasıyla bilgi kirliliğinin olduğu bir zamanda ancak okuyarak doğru bilgileri öğrenerek tefekkür ederek yaşayarak iyi bir İnsan ,iyi bir baba, iyi bir anne ,iyi bir aile reisi, iyi bir yönetici, iyi bir çalışan oluruz.

 

~Okumanın Uhrevi faydalarına gelirsek, burada sizlere ilimle ilgili birtakım hadis ve sözleri paylaşmak istiyorum;

-Dinde Alim olanı Allah korur ve ummadığı yerden Rızık verir.

-Alim olan Mümin Abid olan müslümandan 70 kat üstündür.

-Kıyamet günü alimin mürekkebi şehitlerin kanı ile tartılır.

-”Ey kumeyl ilim maldan hayırlıdır malını sen korursun fakat ilim seni korur, malını harcadıkça (sarf ettikçe) azalır ilmi sarf ettikçe çoğalır.” Hz.Ali

 

-Alim ol ki ölmeyesin. Çünkü insanlar ölür fakat alimler diridirler.

-İnsanın diğer canlı mahluklardan ayrılığı ilim sayesindedir.

*İbni Abbas (R.A):
Benim için gecenin azıcık bir vaktini ilime ayırmak bütün geceyi ibadetle geçirmekten daha sevimlidir.

-Şehitler Aimlere verilen rütbeyi görünce dünyaya tekrar dönüp Alim olarak ölmek isreyeceklerdir.

-Kalbin gıdası ilimdir ilimsiz kalp ölür.

-Bir sabah bir ilim öğrenmen 100 rekat nafile namaz kılmadan hayırlıdır.

-İlim yolunu tutana Allah cennet yolunu açar.

-Melekler Öğrenciden Memnun oldukları için kanatlarını onun üzerine açarlar.

*İmam Şafii Hazretleri: ”İlim öğrenmek nafile ibadetlerden hayırlıdır.

-İnsanlara Öğretmek üzere ilimden bir mesele öğrenene 70 sıddık sevabı yazılır.

-İlmi Tefekkür gündüz orucuna ve gece İbadetine denktir.

-İlim,fazilet ve Akıl sahipleri arasında yakınlık ve dostluk vesilesidir.

-En iyi ilim; Öğrenilen,amel edilen,başkalarına öğretilendir.

-Faydalı ilmi gizleyen,kıyamet günü kıyamet günü boynuna ateşten bir gem vurularak mahşer yerine getirilir.

-Kul bildiği ile amel etmedikçe Alim olamaz.

-Ahir zamanda Cahil Abidler ve Fasık Alimler ortaya çıkar.

-Adi kimselerle mücadele,alimlere karşı üstünlük taslamak ve bu suretle yalnız insanların teveccühüne mazhar olmak için okumayın zira bu maksatla okuyan cehennemdedir.

-İlim ameli davet eder; Eğer amel geldiyse ne güzel, gelmezse ilimde göç eder” -Süfyan-ı  Sevri(R.A)-

-Bildiği ile amel edene Allah bilmediğinide öğretir

-İstediğiniz kadar okuyun bildiğiniz ile amel etmedikçe Allah size mükafat vermez.

-Sabır en güzel huy, ilim en şerefli süs eşyasıdır. Hz. Ali (R.A.)

-Kazançsız ve azıksız on yıl da kalsan ilimden yüz çevirme! Çünkü ilimden yüz çevirdiğinde maişet
derdi, geçim sıkıntısı sana musallat olur. İmam-ı A’zam

-İnsan Bu dünyaya ilim ve dua ile tekamül etmeye gelmiştir. Bediüzzaman(R.A)

-Aklın nuru fen ilimleridir.kalbin nuru ise din ilimleridir.

-İlim Öğreniniz,çünkü Allah için ilim öğrenmek,Allah’tan korkmayı netice verir.İlme çalışmak ibadettir.Müzakeresi,mütalaası teşbihtir.İlmi araştırma yapmak cihattır (Hadis-i Şerif,Kutubu Sitte)

-Gençliğinde hep ilimle uğraş!Çünkü gençlik,gönlün ve zihnin boş ve temiz olduğu andır.

-İmam Azam-

 

Kitap okumayla ilgili Sözler;

 

-En iyi kitapların okunması, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir.
– Descartes

-Biraz param olursa kitap alırım; eğer artarsa yiyecek ve giyecek.
– Erasmus

-İlk önce en iyi kitapları okuyun. Sonra zamanınızın kalmadığını fark edeceksiniz.
– Henry David Thoreau

-Okumak, iki ruh arasında âşıkane bir mülâkattır.
– Cemil Meriç

 

Birde Bir Hakikate de yer vermek isteriz;

-Dichey Foundation; davranış bilimiyle ilgilenir.

-Davranışları ölçümlenmesi, davranışları manipüle etme, okuma ve tanımlama konusunda uzmandırlar.

-Hangi toplumu nasıl yönlendirebiliriz ? (Ana konuları.)

-Toplumların davranışlarını ve ayrıca dili inceliyorlar..

-Örneğin “Şey” kelimesi dünyada en çok Türkiye de kullanılır..

-Gündelik hayatta millet olarak en çok kullandığımız kelime şey …

-Şey zihni daraltan bir kelimedir.

-Zihinsel tembelliğe neden olur.

-İkincisi “tamam” kelimesidir.

-Üçüncü kelime ise “ falan filan” .

-Bu kelimeleri Dichey Foundation keşfetmiştir..

-Bugün düşünce sistematiğimizde bu üç kelime yer etmiş..

-İstanbul da erkekler 200 kelime , Güneydoğuda kadınlar 45-50 kelimeyle düşünüyorlar..

-Bu kadar az kelimeye sahip zihinleri kullanmak , yönlendirmek çok kolaydır..” Aytunç Altındal

-İşte bu yüzden kelime dağarcığımızın, düşünme faaliyetimizin, bakış açımızın gelişmesi için okumalıyız.

 

Peki ne okumalı?

-Önce bir Müslüman olarak Allah’ın kitabını Kuran-ı Kerimi okumaktan başlayarak, Kur’an meali, Kur’an tefsiri ,Hadisi Şerifleri ,başta Efendimiz (S.A.V) olmak üzere bütün peygamberlerin hayatlarını sahabelerin hayatlarını, Evliyaların hayatlarını, okumalı ders çıkarmalı, günümüzle karşılaştırmalı örnek almalıyız.

-Ayrıca sosyoloji, psikoloji, felsefe, tıp, iktisat, ekonomi alanlarında kitapları dünya klasiklerini okuyabiliriz bu alanlarda en az bir tane bile olsa kitap okumalıyız bilgi sahibi olmalıyız.

 

İlmin elde ediliş yolları;

-İlimler, toprağa gömülü tohum, okyanus dibindeki mücevher ve maddedeki cevher gibi ruhlarda kuvve halinde vardır. Taallüm, bu cevherin kuvveden fiile çıkması için çabalamak, yani ‘‘dua” etmektir (İmam Gazali)

-Kim ilmi ile amel ederse, Allah ona bilmediklerini öğretir
(Aclûnî, Keşfu’ l Hafâ)

-“Kim Allah’a kırk sabah ihlaslı bir şekilde yalvarırsa Allah-u Teala hikmet pınarlarını onun kalbinden lisanına akıtır. ( Camili’s -Sağîr)

 

-Ruh ilim öğrendikten, riyazetle meşgul olduktan sonra sistemli bir şekilde tefekkür ederse ona gayb kapısı açılır. Nasıl ki, ticarî usullere riayet ederek malının pazarlamasını yapan bir tüccara kazanç kapısı açılır ve bu şartlara aykırı hareket eden tâcir hüsrana uğrar, iflas ederse, aynı şekilde bir mütefekkir doğru yolda giderse kalbine gayb âleminden bir pencere açılır.

-Böylece bu kişi, ilhamla desteklenen kâmil bir âlim olmuş olur.(imam Gazali)

-Yani insan Melekler gibi arınırsa bilgiler ona akar.

-İlim elde ediliş noktasında bir diğer önemli hususa daha değinmek isteriz ; YEMEK.

-Allah Kudsi bir Hadis-i Şerif’te ben İlmi açlığın içine koydum insanlar onu toklukta arıyor der.

-Uygun bir Açlık da ilim kapılarını açacaktır. Bu noktada yediklerimize helal haram olduğuna dikkat etmeliyiz.

-Tıka basa doldurulan bir mide sahibi olarak ilim öğrenmemiz çok çok kısıtlı ve bereketsiz olacaktır.

-Abdullah –
Yazı Hazırlanırken yararlanılan kaynaklar;

İmam Gazali-İhya-i Ulumuddin

İmam Gazali-İlim ve Ledün Risalesi