Manevi İlaçlar

Eylül 17, 2018 2 ile Sifa-i Ruh

Yel ve sızı için manevi ve ruhani deva terkibi şöyledir:

Eğer bir kimsenin dizine, inciğine, topuğuna yahut kollarna yel girse her neresinde olursa olsun bu duayı yazıp suyunu içmeleri ve yine yazıp üzerinde taşımaları her türlü ağrıyı yok eder. Defalarca denemiştir. Hatırlatma: Bu manevi tedavi şekli bütün tıbbi çarelere başvurduğu halde şifa bulamayan kimselere uygulanır. Fakat sağlam itikat ile inanmak gerekir.

Dua şudur: Bismillahirrahmanirrahim

Allahu ve nuruhu hikmetün ve bürhanün ve gudretün ve sultanün lailahe illallah ibrahimü halilullah lailahe illallah musa kelimullah lailahe illallah muhammed rasulüllah üskun eyyüherrihu seb’i sikekillezi fese yekfiy kehumullah ve hüvessemiulaliym

 

 Düşük Yapan Kadın İçin Ruhani İlaç

Çok mühimdir. Bir kadın her defasında hamile kalıp çocuğunu düşürse (evvela tıbbi yoldan tedavilere başvurup sonuç alınamadığı takdirde) kitabın yazarı şöyle diyor:

O kadın değirmenin alt taşından bir parçasını alıp başında götürse çocuğu düşmez. Hikmeti Hüdadan sual olunmaz.

Kenzü’l Sıhhati’l Ebdaniye