Hekim Şerafettin Sabuncuoğlu Sağlık Tavsiyeleri

Eylül 10, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

Hekim Şerafettin Sabuncuoğlu Sağlık Tavsiyeleri

Etibbânın budur pend ü kelâmı
Sakın, ifrât ile yeme ta‘âmıKi her emrâzın aslı çok yemektir
Gece bîdâr, gündüz uyumaktır

Sakıngıl çok yemekten her yemişi
Sar‘ardır çok yemek benzi ve dişi
Yerisen nola iştâh gâlib iken
Elin çekgil mi‘den tâlib iken

Uyanup donla su içmek hatardır
Tenüne habs-i bevl etmek zarardır
Akarsu şarkî olsa ya şimâlî
O sudan içmegin hoş ola hâli

Sevâhilde tutarsa kimki mesken
Olur ol kendü öz canına düşmen
Cihânın varlığı ab ü havâdır
Havâ ve ab ve bed yer pür hatâdır

Hazer pire-i zenândan eyle zinhâr
Ki bunlardır esâs ömüre gaddar
Münâsib genc ve doğru olsa sâdet
Eyegü gibi eğrisine la‘net

Anın eğrisine tiz ver tâlakı
Bir iyisine cehd it ol mülâki
Ömür harç etmegil insâfa gelmez
Eygü cehdile hiç doğru olmaz

Cem‘ kerdem behr-i tû în yâdîgâr
Ez du‘a-yı hayr-i mâra yâdigâr
İn nübîştem tâ be-mâned yâdigâr
Men nemânem in be-mâned rûzgâr