Hastalıkların Sebebi Mikrop

Eylül 14, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

İslâmiyet‟ten önce dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi mikrop bilinmiyordu. Hastalıklar, uğursuzluk sayılır veya kendiliğinden meydana çıkardı. Hastalıkların sebebi şeytandı veya kötü ruhlardı. Bunun için sihirbazlar çağrılır, şeytan veya kötü ruhlar kovulurdu.
Bundan 15 asır kadar önce gülünç bilgi ve uygulamaların olduğu bir dönemde Allah Rasûlü mikrobu biliyordu. Hastalıkların kendiliğinden geçmediğini, doğrudan bulaşma yerine bir şey vasıtasıyla hastalıkların bulaştığını bildiği için arslandan kaçar gibi hastalardan kaçılmasını istemişti. Sağlam olanı hasta olanın yanına sokmayın demişti. Bulaşıcı hastalık olan yere girmeyin, orada olanda çıkmasın diyordu.

Mikrop değil “mikrop” adı sonradan keşfedilmiştir. Eğer peygamber (as): “Bir damla pis suda milyonlarca mikrop vardır” deseydi, alay konusu olacaktı. İnananlar bir bakacaklar bir şey göremeyecekler, imanları sarsılacak, bir çok insan dininden dönecekti. Peygamber (as) için yalan söylediğini düşünüp çekinip gideceklerdi.

Bu konuda peygamber (sav) in birkaç hadisini hatırlayalım:
– “Cüzamlıdan aslandan kaçar gibi kaçınız.” (Buhari Merda:19)

Ebu Hureyra (ra) dan nakledilen bir hadiste de:
– “Allah‟ın izni olmadan hastalığın doğrudan bulaşması yoktur.” (Ramuz el-Ehadis:481/13)

Ebu Hureyra (ra) şöyle nakleder:
– “Kendiliğinden hastalık bulaş-ması diye bir şey yoktur. Uğursuzluk diye de bir şey yoktur.” Buyrul-muştur. (Buhari Tıp:1966)
Görülüyor ki, uğursuzluk diye bir şey yoktur. Hastalıklar bir şey vasıtasıyla bulaşır. Hasta olmamak için korunmak gerekir. Hastalıklar şeytan ve kötü ruhların da işi değildir.

Peygamber (as) dan dört asır kadar sonra İbni Sina, “Kanun” adlı kitabında hastalıkları yapan şeyin küçük gözle görülemeyen canlı kurtçuklar olduğunu ifade etmiştir.

Beş asır kadar sonra da İstanbul‟un manevi fatihi Akşem-seddin, “Medet‟ül – Hayat” adlı eserinde hastalıkların sebepleri üzerinde durmuş, hastalıkları insandan insana nakleden canlılardır demiş hatta bu canlıların kuluçka dönemine bile değinmiştir.

Meddet‟ül-Hayat adlı eserinde şöyle demiştir:
– “Hastalıkların, insanlarda teker teker meydana geldiğini söylemek hatadır. Hastalık bulaşma yolu ile geçer. Bu görülmeyen küçük canlı-larla olur.” (A.Gürkan, İslâm Kültü-rünün Garbı Medenileştirmesi:244)
Akşemseddin‟den dört asır sonra Pastör mikrobu değil “mikrop” adını keşfetmiştir.

TIBB-I NEBEVİ
Mustafa ÖSELMİŞ