Habis Ruhlar Ümmü Sübyan

Eylül 10, 2018 0 ile Sifa-i Ruh

 

Çoğu tabipler cin ve habis ruhlara inanmazlar.

Fakat bizim bilgimiz yeterlidir.

Kâbûs gibi, ümmü’s-sıbyân gibi ve sar‘a gibi ve bazı kulunc gibi illetler cindendir ve habîs ruhlardandır.

Yani şeytândandır veya cinlerin kâfirlerinden,yehûdîlerinden ve mecûsîlerindendir.

Sıtmalarda görmez misin kim bazı kişilere yazarak, tütsü veya bağlamakla ve efsunla iyileştirirler.

Hatun kişiler oğlancıklara emsem iderler ve kulunclarda dışarıdan çeşitli ilaçlar yaparlar, çoğunluğu uygun sonuç verir.

Bunlar cinlerden kaynaklandığına delillerdir. Kantaron tütsüsü yapmak (buruna ve bütün azalara) faydalıdır.

İbni Şerif,Yadigar