İsimlerde Harf Enerjileri

Ağustos 27, 2017 0 ile Sifa-i Ruh

A:İsmin başında olması iyi niyet işaretidir.Kendisinden sonra gelen harften etkilenir.İsmin sonunda olması kişinin sürekli bir arayış içince olacağını gösterir.Genelde ismin ilk harfi olursa aşırı iyi niyetli hatta saf denecek kadar iyi niyetli olmaları istismar edilmelerine neden olabilir.İsmin sonunda yer alması genellikle kişinin doyumsuz olduğuna işarettir.

B:İsminin başında veya ilk hecesinde B harfi olanlar,kadınsa erkeklerden,erkekse kadınlardan kaçmak zorunda kalacaklardır.Çünkü onlar aşırı duygusal ve hassas bir ruh hali sergileyecek ve çok çabuk duygulanarak olumsuz etkileneceklerdir.O nedenle erken evlenirlerse muhtemelen ilk eşlerinden ayrılma ihtimali yüksektir.Evlilik geç olursa bu tehlike ortadan kalkacaktır.İsminin içinde B harfi olanlar mutlu edilmeleri kolay ama beraber yaşanması zor kişilerdir.

C:Bu harf ismin neresinde geçerse geçsin iyi niyet ve olumlu kişilik işaretidir.Diğer harfler ne olursa olsun altı harfli bir isimde geçen C harfi kişinin sevecen,kalender ve rahat bir ruh yapısına sahip olduğuna işarettir.

Ç:İşaretli harflerin en güçlü etkiye sahip olanı Ç harfidir.Özellikle soy isminin ilk hecesinde geçen Ç harfi kişiye çok büyük risk alma özelliğini kazandıracaktır.Kişi bu özelliğinden dolayı sürekli risk alacak ve çok kısa sürede yükselecektir.Ancak bu özelliği onun sık sık başının derde girmesine neden olacaktır.Çok büyük patronların isminde ve soyadlarında bu harfi görmek mümkün olduğu gibi,büyük mafya patronlarının isim ve soyadlarında da bu harfe büyük oranda rastlanmaktadır.Gözü kara olmak onlara hem başarı hem de dert getirecektir.

D:Arap alfabesinde Dal ve Dat gibi iki karşılığı olan bu harf Türkçe alfabede sesli harfler kullanıldığı için tek bir harfle anlatılmaktadır.Hayvansal karşılığı timsah olan bu harf büyük bir güç ve aktivite işaretidir.Ani sinir nöbetleri yanında büyük bir iş yetenekleri vardır.İstedikleri bir hedefe ve sonuca ulaşmak onlarda özel yetenek olarak mevcuttur.Ancak genel olarak sürekli ve tutarlı bir çizgileri yoktur.Her işi tek hamlede yapmak isterler.Aynen avını ağız hareketiyle yakalamaya çalışan timsah gibi tek hamlede yakalamaya çalıştıkları sonucu elde edemezlerse yeni hamleleri denemek onlar için çok zordur.

E:Genel olarak A harfinin yaptığı etkiyi yapacaktır.Beş veya yedi harfli bir ismin sonunda sesli harf olarak bulunması genel olarak hem büyük bir yetenek hem de yaşam boyu sürecek bir arayış işaretidir.Örneğin Gamze,Asude,Bahriye…

F:Onlar sevdiği zaman sevgiyi aptalca yaşar,çok tutkulu ve tavizkar severler.Eğer ilk sevdiklerikişiyle evlenirlerse çok mutlu olurlar.Aksi halde mutluluk onlar için Kaf dağının ardında kalacaktır.Özellikle bu harfi isminde bulunduran bayanlar çok yeteneklidirler.Her türlü ev işinin yanında hobby tarzında bir çok yan uğraşları vardır.Sorup öğrendikten sonra öğrendiği bilgiyi paylaşmak onların en hışlandıkları hobilerdir.

G:Ebcetteki en büyük sayı olan 1000 saısının karşılıüı olduğu için ismin içinde isim sahibine en büyük gücü veren harftir.Harfin ateş grubu olması ona ekstra güç verecektir.G harfi hayvansal karşılığının Boğa olması bu harfin özellikle dört harfli bir isimde bulunması halinde çok büyük inatçılık işareti olarak kabul edilir.(Gani,Gazi,Müge)

Ğ:İşaretli harflerin içinde en zorlu harftir.Özellikle soy isminde bu harfin bulunması çok büyük bir risk alama özelliği getirecektir.Buna bağlı olarak kişi ya çok yükselecek veya başı çok ve büyük derde girecektir.

H:Hava grubu olan bu harf Arap alfabesindeki He,Ha ve Hı harflerinin karşılığı olarak Türkçe alfabesindek tek harftir.Büyük çapta başarılı olan kişilerin isminin veya soyisminin ilk harfi olarak sık sık karşımıza çıkan bir harftir.Hayvansal karşılığı kuş olan bu harf kişiye birden çok işi ve ilişkiyi aynı dönemde bir arada yürütme yeteneği kazandıracaktır.Aktif ve hareketli bir yaşam işaretidir.

İ:Türkçe alfabede yer alan bu sesli harf genel olarak olumsuz harflerden biri olaeak kabul edilir.İsmin içindeki konumu ve önünde veya arkasındaki harfle olan bağlantısına göre kaza veya ameliyat gerektiren hastalıklara işarettir.(Ali ismini taşıyan kişiler genel olarak on kişiden ortalama yedi ila sekizi için geçerlidir.)S harfi ile birleşerek Sİ hecesi ise isim konurken kullanmaktan uzak durulması gereken bir dizilimdir.

I:Bu harf isminin içinde özellikle iki kez geçerse ekonomik ve sosyal olarak yükselme işaretidir.(Yıldız)Ancak aynı sesli harfin ismin içinde iki kez geçmesi duygusal olarak doyumsuzluk işaretidir.İsmi bu özelliği taşıyan kişilerin genellikle insanlarla paylaşamayıp kendilerine sakladıkları gizli ir gönül yaraları vardır.Genelde çoğu sesli harfte olduğu gibi önüne veya sonuna gelen harfin etkisini alır.

J:Olumlu harftir.Genel olarak C harfinin benzer özelliklerini alır.

K:Hava grubu bir harf olup bu harf isminin içinde geçen kişinin hareketli ve sıradışı bir yaşama sahip olduğunun en belirgin işaretidir.Bu harf bir paratoner gibi sorunları kendisine çekecektir.Ancak isminin içinde bu harf olan kişiler çok güçlü ve mücadeleci bir insan olarak her türlü sorunu çözecek ve kolaylıkla yenilgiyi kabul etmeyecektir.

L:İnsanoğlunun en önemli değişimi Satürn gezegeninin transitleriyle gerçekleştiği için bu harf insan yaşamındaki en etkin harflerden biridir.Ebcetteki sayısal karşılığıdur.Satürn ;de güneş etrafındaki yörüngesini yaklaşık 30 yıllık bir süreçte tamamladığı için isminin içinde L harfi olanlar Satürn gezegeninin horoskoptaki konumundan ve yaptığı transitlerden çok etkilenecektir.Bu durum isminin içinde L harfi olanları Satürn;ün burç değiştirdiği dönemler ve belli yaşlarda etkileyecektir.

M:Bu harfin sayısal karşılığı kırktır.İnsanoğlunun en önemli değişim süreçlerinden biri de kırk yaşları civarında yaşadığı son yapılanma dönemidir.Cifir ilmiyle uğraşan kişiler Hz.Muhammed’in isminin içinde geçen M harfleri ile kendisine kırk yaşında gelen peygamberlik görevi arasında bir ilişki kurmuşlardır.Bu harfi bir işaret olarak kabul ederler.Bu harf isminde bulunan kişiler oldukça maceraperest olurlar.Özellikle yedi harf isimde (Musatafa,Mahinur,Neriman vs.)geçmesi halinde kişinin yaşamında birden fazla şehir,iş,veya eş değiştirme olasılığını yükseltir.

O:Genellikle rahat bir kişilik sergileyen ve büyük hayaller peşinde koşan insanların isminde çok sık rastlanan bir harftir.

Ö:Noktalı harfler içinde fazla etkin olmasa da özellikle ekonomik açıdan buluğ çağında yaşanan olumsuzlukları işaret eder.

P:bu harf aynen B harfinde olan etkileri alır.

R:Genel olarak bereket işaretidir.İsminin içinde R harfi geçen kişiler fazlaca ekonomik sorun yaşamazlar.Yaşamlarının bir döneminde ellerine çok büyük bir fırsat geçer.Bu fırsatı kullanabilmeleri halinde zirveye oynama şansları çok yüksektir.R harfinden sonra gelen bir sesli hrf ise para tutamama işaretidir.(RE,RA ve Rİ gibi dizilimler.)

S:Bu harf genel olarak şanssızlık işaretidir.Özellikle Sİ diziliminin ismin ilk hecesi olması kişi için olumsuzluk işaretidir.İsminin içinde Sİ hecesi olan kişiler ne kadar iyi niyetli veya hırslı olurlarsa olsunlar yaşamdan aradıklarını bulmaları oldukça zordur.Kaderin diğer etkenleri bu olumsuzluğu azaltır veya çoğaltabilir.Ayrıca onlar dostlarından ve sevdiklerinden yana yeterince şanslı değildirler.Özellikle aşırı duygusal kişilik göstergesi olan bu harf kişinin çok basit şeylerden çok çabuk mutlu olurken aynı zamanda çok çabuk kırılacağına da işarettir.Buna mukabil onlar Ş harfinde olduğu gibi aşırı fedakar ve sevecen bir kişilik sergileyecektir.Kırıcı konuşma yapabilme özellikleri zaman zaman nükseder.O zaman bütün öfkelerini sözlere dökerler ve hadlerini bildirirler.

Ş:ışaretli harfler arasında en ilginç etkiye sahip harf Ş harfidir.Özellikle ismin ilk harfi olması halinde erken yaşta cinselliği tanıma işaretidir.Ayrıca isminin içinde Ş harfi olanlar çok fedakar ve dost insanlardır.Sevdiklerişnsan için yapamayacakları şey yoktur.Buna mukabil özellikle soyadında bulunan Ş harfi,her zaman için çok büyük riskler alabilecek kafa yapısında olduğunu kabul etmek gerekir.Bu kişiler riskleri olumlu yönde alırlarsa çok yükselirler.Aksi halde her türlü gayri kanuni işe bulaşarak kendileri ve çevrelerindeki insanlar için büyük sorunlar yaratırlar.Genel olarak yaşamdan aradıklarını pek bylamazlar.Kızdıkları zaman çok acımasız davranabilirler.

T:Güç ve olanak harfi olarak nitelendirebileceğimiz bu harf,kişinin isminde olumlu değer olarak görev yapacaktır.Özellikle ismin sonunda (Nihat gibi)yer alması yaşamın orta yaş dönemimden sonra büyük sıçramalara neden olacaktır.ısminin ilk harfi veya son harfi T olan kişi diğer etkenlerde olumsuzluk yoksa büyük bir olasılıkla zirveye oynayacaktır.

U:Bu harfin isimde geçmesi ekonomik savrukluğa işarettir.Kişi ne kadar çok kazanırsa kazansın,bir şekilde para tutmakta zorlanacaktır.Tutumlu bir insan olsa bile tasarruf ettiği paranın onun iradesi dışında yaşayacağı bazı olaylarla elinden çıkacağına işarettir.

V:Bu harfte ynen U harfinin yaptığı etkiyi yapacaktır.

Y:ısminin içinde Y harfi olanlar Yaşamınızın şekillendiği ve en önemli gelişmelerin sizi etkilemeye başladığı dönem buluğ çağınız olacak.On yaşından itibaren yaşayacağınız olaylar sizin geleceğinizi şekillendirecek,sizin yaşamı tanımanıza yardımcı olacak,en önemlisi güçlü bir kişilik sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Z:Bu harfin karşılığı yüksek olup,kişiye büyük bir güç verecektir.Ancak isimde bulunması kişinin kızdığı zaman çok kırıcı ve saldırgan olduğunu gösterir.Ayrıca bu harfin ismin içinde geçmesi kişinin çocuklarla ilgili sorunu olacağına işarettir.